Dagsverkeskampanj 2014–2015

I Dagsverke stöder finländska ungdomar utbildning och en trygg vardag för gatubarn.

Dagsverkeskampanjen är de ungas eget utvecklingssam-
arbete, direkt från unga till unga.

Med Dagsverkesinsamlingen stöder vi mångåriga projekt i Zambia och Kenya.

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret.

15 €

Kurs i yrkeskunskap för en ung person.

150 €

Startpaket för sex unga för att grunda ett företag.

1500 €

Rehabiliterings- och utbildningsläger i en månad för 30 gatubarn.

Vad får ni till stånd?

Gatubarn och -unga stöds i att få bättre självförtroende, en stabilare uppväxtmiljö och möjlighet till en bättre framtid.

Delta i kampanjen!

Dagsverke rf erbjuder en chans att stöda gatubarn och -ungdomar i Zambia och Kenya åt läroinrättningar och åt finländska ungdomar.

Anmäla din skola till samlingenBoka ett skolbesökMaterial till lektioner

 

Kampanjinfo

Dagsverkeskampanj 2014–2015 — ge de unga i Zambia och Kenya en av dina skoldagar

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Zambia och Kenya. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Gatubarn och -unga stöds i att få bättre självförtroende, en stabilare uppväxtmiljö och möjlighet till en bättre framtid. Dagsverke rf:s lokala samarbetspartners Barefeet och Undugu förverkligar projekten på plats.

I zambiska Barefeets ungdomsråd, som arbetar med kreativa metoder som teater och akrobatik, lär sig gatubarn och -unga färdigheter i livskunskap och strävar efter att påverka förverkligandet av gatubarnens rättigheter. I Kenya arbetar Undugu-organisationer med barn och unga som bor i slummar. Gatuungdomar har egna aktionsgrupper och föreningar, som erbjuder stöd och möjlighet till att lära sig ett yrke och tjäna pengar på sitt arbete.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen.

Till höger finns en lista över de skolor som har donerat en av sina skoldagar till gatubarn och -unga i Zambia och Kenya.

Lärare / elevkår är din skola redan med i Dagsverket?

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Kampanjen öppnas den 5.9.2014.

Välkommen med!

Dagsverkesinsamlingen

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Olika insamlingsmetoder

  • Eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling.
  • Skolan ordnar ett Dagsverkesevenemang, t.ex. en konsert eller en basar, och intäkterna doneras till insamlingen.
  • Elevkåren deltar genom att donera en del av intäkterna från sitt kafé eller sin kiosk till insamlingen.

Var hitta Dagsverkesplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

  • i en butik: som kassa, med att packa upp leveranser, som inventariehjälp
  • på ett kontor: sköta postning eller kopiering
  • på ett kafé: sköta disk eller torka bord
  • i hushåll: sköta barn, städa
  • eller varför inte i riksdagen som biträde

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Annons i lokaltidningen

Skolan kan sätta in en radannons i lokaltidningen så att arbetsgivare får veta när skolan har Dagsverkesdag och vem de kan kontakta om de har arbetsplatser att erbjuda. Annonsavgiften kan skolan dra av från de insamlade medlen i enlighet med lagen om penninginsamlingar. Annonstexten kunde exempelvis se ut så här:

Eleverna i Smalvikens högstadium söker Dagsverkesplatser. Skolan har Dagsverkesdag 10.10.2014. Anmälan om arbetsplatser till Lisa Lindholm tfn 09 111 111.

Dagsverkesdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverkesdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverkesdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb. Ladda arbetsbetyg.

Arbete i affärer som hör till S-gruppen

S-gruppen deltar i Dagsverkeskampanjen och erbjuder möjlighet att pröva på olika typer av arbeten i mataffärsbranschen på flera olika orter. Till S-gruppen hör bl.a. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos.

Uppmuntra eleverna att modigt ta kontakt direkt med chefen för affären och var ute i god tid, minst två veckor i förväg. Hur många dagsverkare de olika affärerna kan ta emot beror på om och hur arbetssituationen i affären gör det möjligt att handleda de unga i deras arbetsuppgifter.

Tillstånd nr 2020/2013/5461 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen

Innehavare av tillståndet: Dagsverke rf
Insamlingstid och -område: 7.5.2014–31.7.2015, hela landet med undantag för Åland
Tid då de insamlade medlen används: 2015–2019
Användningsändamål: Arbetet bland ungdomar i Zambia och Kenya.
Den som i praktiken utför arbetet: Barefeet Theatre och Undugu Society

Tillstånd nr ÅLR 2014/4278/19.5.2014 beviljat av Ålands landskapsregering

Tillståndshavare: Dagsverke rf
Giltighetsstid och -område: 1.8.2014–31.7.2015 – landskapet Åland
Tid då de insamlade medlen används: 2015—2019
Syfte: Till stöd för ett utvecklingssamarbetsprojekt i Zambia och Kenya.