Oppilas- ja opiskelijakunnat

Taksvärkkiin osallistuminen on helppoa. Kokemusta ei tarvita, into tehdä riittää!

Aktiivinen oppilas- tai opiskelijakunta vastaa siitä, että koululla tutustutaan Ole rohkea -teemaan hyödyntämällä Taksvärkki ry:n materiaaleja. Oppilas- tai opiskelijakunta voi valita keskuudestaan Taksvärkki-vastaavat, jotka yhdessä suunnittelevat koulun Taksvärkki-kampanjan. Taksvärkki-vastaava voidaan valita myös jokaisesta luokasta.

Miksi Taksvärkki?

 • Taksvärkissä puolustatte kehitysmaiden nuorten oikeuksia.
 • Tekemällä päivän töitä ja lahjoittamalla palkkionne tuette nuoria Sambiassa.
 • Taksvärkki on kehitysyhteistyötä nuorelta nuorelle.

Taksvärkin toteutustavat

Ennen Taksvärkki-päivää luokkien, oppilaskunnan tai opiskelijakunnan Taksvärkki-vastaavat käyvät läpi Ole rohkea -kampanjan materiaalin ja päättävät, miten teemaa käsitellään. He voivat esimerkiksi järjestää teemaan liittyvää ohjelmaa, perehdyttää oman luokkansa aiheeseen ryhmänohjaajan tunnilla tai järjestää kampanjan teemaan tai kohdemaahan liittyvän opintopiirin.

1) Taksvärkki-keräys

Oppilaat tai opiskelijat työskentelevät yhtenä koulupäivänä jonkun palveluksessa ja lahjoittavat palkkionsa keräykseen.

2) Taksvärkki-talkoot

Luokan/koulun voimin järjestetään talkoot. Paikalliset yritykset, yhdistykset, kunta tai seurakunnat voivat olla kiinnostuneita palkkaamaan talkoolaisia.

3) Taksvärkki-tapahtuma

Oppilas- tai opiskelijakunta voi järjestää esim. bändi-illan, myyjäiset, kirpputorin tai bileet. Tapahtuman tuotot lahjoitetaan Taksvärkki-keräykseen.

4) Kioskin tuotto

Oppilas- tai opiskelijakunta voi lahjoittaa kahvilan tai kioskin tuoton Taksvärkki-keräykseen esimerkiksi viikon ajalta.

Vinkkejä Ole rohkea -kampanjasta tiedottamiseen

 • Pitäkää kampanjaan liittyvä valmis AAMUNAVAUS.
 • Järjestäkää tilaisuus, jossa katsotaan Sambian nuorista kertova LYHYTDOKUMENTTI.
 • Taksvärkki-vastaavat seuraavat kehitysyhteistyöhankkeiden etenemistä uutiskirjeen ja Taksvärkin nettisivujen ja sosiaalisen median avulla ja jakavat tietojaan esimerkiksi ryhmänohjaajan tunnilla.
 • Toimittakaa koulun vuosikertomukseen tiedot Taksvärkki-keräyksen tuotosta koulussanne sekä valtakunnallisesti.
 • Julkistakaa tieto Taksvärkki-keräyksen tuotosta koulun kevätjuhlassa. Kertokaa myös, mitä Sambiassa on jo kevätlukukauden aikana saatu aikaan.

Vinkkejä Taksvärkki-työpaikkojen hankkimiseen

 • Ideoikaa yhdessä hyviä työpaikkoja ja tehkää niistä koulun seinälle juliste tai kollaasi.
 • Pyytäkää paikallislehteä uutisoimaan lähestyvästä Taksvärkki-päivästä, jotta työnantajat voivat ilmoittaa tarjoamistaan tehtävistä suoraan koululle.
 • Tiedottakaa mahdollisille työnantajille päivän lähestymisestä ja levittäkää koulussa tietoa työpaikoista. Huomatkaa, että S-ryhmä on mukana Taksvärkki-kampanjassa ja tarjoaa useilla paikkakunnilla mahdollisuuden tutustua erilaisiin kaupan alan töihin. S-ryhmän toimipaikkoja ovat esim. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC -market ja Sokos. Ota yhteyttä toimipaikan esimieheen mielellään kaksi viikkoa ennen varsinaista Taksvärkki-päivää.
 • Taksvärkki-paikka voi löytyä myös vanhempien työpaikalta, yrityksistä, yhdistyksistä, seurakunnista tai kotoa.
 • Oppilas- tai opiskelijakunta voi tiedustella paikallisista yrityksistä, kunnalta ja seurakunnalta, olisiko heillä tarvetta talkooprojektille esimerkiksi varastontyhjennyksessä, puistojen tai pihojen siivouksessa, haravoinnissa tai muussa työssä, johon voisi palkata Taksvärkki-päiväksi vaikka koko luokan.

Kampanjan tueksi:

 • Taksvärkki ry:n tuottamat materiaalit helpottamaan kampanjan näkyvyyttä koulussa: aamunavaus-cd, videoklipit ja lyhytdokumentti, osallistujan opas, kampanjan nettisivusto, uutiskirje.
 • Koululle voi maksutta tilata Taksvärkin kouluvierailijan vetämään infon tai työpajan kampanjan teemoista.
 • S-ryhmä tarjoaa työpaikkoja Taksvärkki-työtä tekeville ympäri maata.

Tietoa ja työkokemusta

Oppilas- tai opiskelijakunta voi kannustaa etsimään Taksvärkki-työpaikkaa kodin ulkopuolelta, jotta päivästä saa hyödyllistä työkokemusta. Taksvärkki-päivän voi myös yhdistää osaksi työelämään tutustumista niin, että työskentely TET-paikassa kestää päivän pidempään.

”Kannattaa hankkia itseä kiinnostava työpaikka, koska siitä voi hyvinkin olla hyötyä tulevaisuudessa. Itse olen ollut ala-asteella töissä Taksvärkki-päivänä ja sain pitää oppilaille muutamia oppitunteja.”
Laura, 17, Seinäjoen lukio.

”Taksvärkki-päivästä saa ilmaista työkokemusta ilman pitkää sitoutumista, ja se voi mahdollistaa kesätyöpaikan saannin.”
Liisa, 18, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio.

 
 
Lue lisää Taksvärkki-päivän järjestämisestä Kijana -oppaasta.