Instruktioner för skolan och Dagsverkesinsamlingens kontaktperson

1. Utnämn en ansvarig person eller arbetsgrupp

I samband med anmälningen ombeds skolorna utnämna en kontaktperson för läroanstalten. Utöver detta kan ni i skolan grunda en Dagsverkesarbetsgrupp som står för planeringen och det praktiska genomförandet av Dagsverkesinsamlingen. Ni kan också utnämna en egen Dagsverkesansvarig i varje klass eller grupp.

2. Studera materialet kring insamlingen

Till de skolor som anmält sig till insamlingen skickar vi:

  • Deltagarhandböcker enligt antal elever
  • Dvd med videosnuttar och kortdokumentär och affischer
  • Affischer
  • Anvisningar för dagsverkeskampanjen
  • En arbetsblankett för varje deltagare
  • En redovisningsblankett och ett svarskuvert
  • Sparbössor enligt skolans beställning och ett förhandsifyllt paketadresskort för deras returnering

Dagsverkes arbetsblanketter och sparbössor kan skolan bara använda för Var modig -dagsverkesinsamling arrangerade av Dagsverke rf.

3. Sprid information till deltagarna i insamlingen

Handböckerna kan delas ut till eleverna redan före insamlingsdagen. Deltagarna uppmuntras att läsa handboken och diskutera den exempelvis i skolan, hemma eller bland vännerna. Eleverna ombeds anmäla sig till Dagsverke inom ett par dagar från det att de har fått handböcker.

4. Ordna en Dagsverkesdag

Dagsverkesdagen kan arrangeras som en dags arbete eller som ett gemensamt evenemang för hela skolan.

Varje elev som deltar i Dagsverke rf:s insamling får en arbetsblankett. Den är samtidigt en kontrollblankett av vilken den andra delen lämnas åt arbetsgivaren som kvitto. Arbetsblanketten är samtidigt också en försäkringsblankett.

Arbetsblanketterna delas ut till eleverna före Dagsverkesdagen. Under den skoldag som följer på insamlingsdagen tar eleven med sig sin arbetsblankett till skolans eller klassens Dagsverkeskontaktperson.

Arbetsgivare betalar Dagsverkeslönen direkt på Dagsverke rf:s konto. På gireringen måste antecknas det skolspecifika referensnumret som står på arbetsblanketten. Privatpersoner kan också göra betalningen via MobilePay. Numret finns på arbetsblanketten.
Dagsverke rf rekommenderar inte kontantbetalningar eftersom bara ett litet antal banker tar upp pengar. Om emellertid kontantbetalningar har gjorts, kan kontaktperson för läroanstalten kontakta Dagsverke rf:s insamlingskoordinator tel. 050 341 5507 eller ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi.

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Av de insamlade arbetsblanketterna blir delarna i skolan, de behöver inte returneras till Dagsverke rf:s kansli. Observera att arbetsblanketter som inte används skall förstöras. På det sättet förebygger vi oegentligheter.

5. Ordna en insamling med sparbössa

Sparbössor levereras bara till de skolor som beställt dem. Också den summa som samlats in med bössor antecknas på sammandragsblanketten. Pengarna redovisas med närmaste TalletusOtto automaten med kortet som Dagsverke rf skickar.

6. Redovisa inkomsterna från insamlingen

Då alla klasser har redovisat sina insamlingsresultat samman­fattar kontaktpersonen dem på redovisningsblanketten och betalar in de insamlade medlen på Dagsverke rf:s konto Nordea FI96 1521 3000 1014 53. Följ de anvisningar som Dagsverke rf har skickat.

Vid gireringen är det viktigt att ange läroanstaltens eget referensnumret. Bara på det sättet får vi veta från vilken läroanstalt medlen kommer. Referensnumret finns på sammanfattningsblanketten.

Skolans kontaktperson returnerar redovisningsblanketten i det returkuvertet och alla bössor med det förhandsifyllt paketadresskort till Dagsverke rf:s kansli.

Alla deltagare är försäkrade

Dagsverke rf har tecknat olycksförsäkring för alla som deltar i Dagsverksinsamlingen. Arbetstagarna är försäkrade i If Skadeförsäkringsbolaget. Olycksfallsförsäkringens nummer är SP1345508.

Frågor?

Dagsverke rf:s kansli ger gärna tilläggsinformation vid behov eller sänder er tilläggsmaterial. Kontakta: insamlingskoordinator Jenni Tuominen tel. 050 341 5507 eller ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi. .