Anmälning till Dagsverke

Anmäl din skola till kampanjen eller boka ett skolbesök med formuläret nedan.

Genom att arbeta och delta i Dagsverkesinsamlingen avslutar de finländska ungdomar diskrimineringen tillsammans med Zambias ungdomar.

Hälften av Zambias befolkning är under 16 år. Det är svårt för ungdomarna att förverkliga sina drömmar, utbilda sig och växa upp till friska vuxna. Medlemmarna i ungdomsråden arbetar med att förändra attityder genom att behandla problem som berör deras samfund och ungdomar, så som diskriminering på grund av kön eller bakgrund, tonårsgraviditeter och hinder för skolgång.

Tack vare Dagsverkesinsamlingen fortsätter ungdomsråden sitt arbete och sprider informationen till andra ungdomar.

Skolorna och läroanstalterna kan delta i insamlingen den dag som enligt schemat passar dem bäst.

Anmäl er senast en vecka före er egen Dagsverkesdagen, så att vi hinner skicka instruktioner arbetsblanketter och läromaterial. Allt material och skolbesök är avgiftsfritt för skolorna.

Anmäl din skola till Dagsverke

Vi deltar i Dagsverkesinsamlingen
Vi beställer ett skolbesök

Skolans information

Skolans namn och typ: (högstadium, gymnasium, yrkesläroverk o.s.v.)

Postadress

Postnummer

Postkontor

Dagsverkesdagen

Dagsverkesdagen i vår skola ordnas (datum, om redan fastslaget).

I vår skola deltar elever i Dagsverkesinsamlingen.

Vi ordnar en insamling med sparbössor eller ett evenemang och behöver st. sparbössor.

Skolbesök

Vi är intresserade av ett gratis skolbesök av en utbildare i global fostran:
Ja

Vi önskar ett skolbesök i (datum, månad eller en annan önskad tidpunkt ifall sådan finns). Dagsverke rf kontaktar er för att noggrannare komma överens om tidpunkten för besöket och om dess innehåll. Skolbesöket skräddarsys enligt gruppstorlek och lärarens önskemål.

Välj den typ av besök ni önskar:
Presentation av Dagsverkeskampanjen Var modig, 30 min
Ungdomar i Zambia och jämställdhet -workshop, 90 min
Barnets rättigheter -workshop, 90 min
Påverka-workshop, metoder för att inspirera unga till samhällsengagemang, 3-4 lektioner (Läs mera: Påverka! -workshop)

Ansvarsperson

Ansvarsperson för insamlingen i skolan (namn)

Position/uppgift

Telefon

E-postadress

Tillägsinformation