sambia2018kerays

Tillsammans med Zambias ungdomar avslutar vi diskrimineringen.

Vad åstadkommer ni genom att delta i Dagsverke?

15€ En mentor håller i en workshop om livsfärdigheter för ungdomsrådets medlemmar.

50€ En workshop som dras av ungdomsrådets tjejer om mens och sexualhälsa för flickor i barnhem i åldern 10–15.

100€ En utbildning om samhällelig påverkan för fyra ungdomar.

 

Vill du veta mer?

Kolla in undersökningen ’Katsaus yhteiskuntaan ja nuorten tilanteeseen Sambiassa’ här.

Denna Dagsverkeskampanj är över. Dagsverke 2019–2020 och ny Sinnesfrihet-kampanj kan hittas PÅ DENNA LÄNK

 

Dagsverkesinsamling 2018–2019

Ungdomarna i Zambia möter diskriminering i skolan, hemma och på gatan. Fattigare familjers flickor, de som föds till flyktingfamiljer, de som lever på gatan eller ungdomar med funktionshinder får inte den utbildning och sjukvård de behöver. Det här leder till exempel till fattigdom, tonårsgraviditeter och hopplöshet.

”Det är så viktigt att alla ska ha en möjlighet att påverka och få sin åsikt hörd i offentligheten.”

Iiris, 14, Finland

 

”Jag skulle vilja att vi kunde leva i ett samhälle där alla kan förverkliga sig själva och skulle slippa vara rädda.”

Alexander, 16, Finland

Dagsverke från unga till unga

I Dagsverke stöder finländska ungdomar Barefeet-ungdomsråden som verkar i tre städer i Zambia och erbjuder ungdomar kamratstöd och uppmuntrar till att agera. Ungdomsrådets medlemmar sprider information med hjälp av gatuteater, stöder deras rättigheter som är i en utsatt position och inspirerar andra ungdomar att verka emot diskriminering.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomarna Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Zambia. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Medlemmarna i ungdomsråden arbetar med att förändra attityder genom att behandla problem som berör deras samfund och ungdomar, så som diskriminering på grund av kön eller bakgrund, tonårsgraviditeter och hinder för skolgång. På plats arbetar Dagsverkes zambiska samarbetsorganisation Barefeet Theatre.

Anmälning till Dagsverkesinsamling

Lärare / elevkår är din skola redan med i Dagsverket?

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem och ordförande för Dagsverkeskommittén 1985-1988.

Välkommen med att förändra världen!

nuortenoma_ruotsi_levea

Delta i kampanjen!

Anmäl din skolaBoka ett skolbesökMaterial till lektioner

Dagsverkesinsamlingen

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Olika insamlingsmetoder

  • Eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling.
  • Skolan ordnar ett Dagsverkesevenemang, t.ex. en konsert eller en basar, och intäkterna doneras till insamlingen.
  • Elevkåren deltar genom att donera en del av intäkterna från sitt kafé eller sin kiosk till insamlingen.

Var hitta Dagsverkesplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

  • i en butik: som kassa, med att packa upp leveranser, som inventariehjälp
  • på ett kontor: sköta postning eller kopiering
  • på ett kafé: sköta disk eller torka bord
  • i hushåll: sköta barn, städa
  • eller varför inte i riksdagen som biträde.

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Annons i lokaltidningen

Skolan kan sätta in en radannons i lokaltidningen så att arbetsgivare får veta när skolan har Dagsverkesdag och vem de kan kontakta om de har arbetsplatser att erbjuda. Annonsavgiften kan skolan dra av från de insamlade medlen i enlighet med lagen om penninginsamlingar. Annonstexten kunde exempelvis se ut så här:

Eleverna i Smalvikens högstadium söker Dagsverkesplatser. Skolan har Dagsverkesdag 11.11.2016. Anmälan om arbetsplatser till Lisa Lindholm tfn 09 111 111.

Dagsverkesdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverkesdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverkesdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb.

Arbete i affärer som hör till S-gruppen

S-gruppen deltar i Dagsverkeskampanjen och erbjuder möjlighet att pröva på olika typer av arbeten i mataffärsbranschen på flera olika orter. Till S-gruppen hör bl.a. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos.

Uppmuntra eleverna att modigt ta kontakt direkt med chefen för affären och var ute i god tid, minst två veckor i förväg. Hur många dagsverkare de olika affärerna kan ta emot beror på om och hur arbetssituationen i affären gör det möjligt att handleda de unga i deras arbetsuppgifter.

Tillstånd nr POL/2014/13672/30.3.2015 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstid och -område: 1.6.2015–31.5.2020, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2018/4729/6.6.2018 beviljat av Ålands landskapsregering
Giltighetsstid och -område: 1.8.2018–31.7.2019 – landskapet Åland.