Material för läraren

Dagsverkes kampanj Var modig innehåller också mångsidiga uppgifter och workshops för lektioner.

Lektionsuppgifter kan man ladda ner eller skriva ut rakt från de här sidorna. I ert bruk finns också kampanjens kortdokumentär och videoklipp. Man kan beställa en utbildare i global fostran från Dagsverke rf, för att dra workshops i skolan som grundar sig på idén om inlärning genom erfarenheter.

Dagsverke rf:s utbildare kommer gärna till er skola och berättar om barnets rättigheter på ett aktiverande sätt, talar om vår Var modig -kampanj och om Dagsverkesdagen, eller leder en workshop kring unga i Zambia.

Om ni planerar en temadag kring global tema kan vår utbildare i global fostran komma och hålla en workshop kring temat för deltagarna.

Uppgifter för lektioner

Till Var modig -kampanjen hör lektionsuppgifter som är aktivitetsinriktade och erbjuder en fördjupad insikt i kampanjens teman. Uppgifterna finns här eller i menyn bredvid vid, märkta Material för läraren > Uppgifter för lektioner.

Skolbesök

Boka ett avgiftsfritt skolbesök till er skola här eller kontakta oss:

Anna Kivimäki
planerare för global fostran / Dagsverke rf
Tel. 050 348 5668 eller anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi