Uusi opetussuunnitelma haastaa meidät kasvattamaan aktiivisia kansalaisia. Taksvärkin luoma Vaikuta!-menetelmä vastaa haasteeseen

Viime viikonloppuna Taksvärkin vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat kokoontuivat yhdessä Helsinkiin tutustumaan Vaikuta!-menetelmään. Ohjaajakoulutus, jossa menetelmää kokeiltiin käytännössä, osoittautui innostavaksi ja ryhmähenkeä vahvistavaksi kokemukseksi. ”Tuli tunne, että olemme kaikki samaa porukkaa”, pohti eräs ryhmäläinen.

Kriittiseen pedagogiikkaan perustuva Vaikuta!-menetelmä antaa välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön. Vaikuttamistyöpajassa nuorten ryhmä johdatetaan prosessiin, jossa tartutaan yhdessä valittuun ongelmaan ja toimitaan sen ratkomiseksi. Työpaja taipuu lukuisiin oppiaineisiin ja erilaisiin nuorille suunnattuihin kerhoihin ja tapahtumiin, ja se tukee uuden opetussuunnitelman laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien toteutusta.

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa määritellään yhdessä ongelma. Ongelman tulee olla sellainen, mistä jokaisella on omakohtaista kokemusta. Nuorisokerhossa voidaan pohtia, miksi kaikki eivät ota osaa tapahtumiin tai oppilaskunnan hallituksen kesken sitä, miten kouluviihtyvyyttä voisi parantaa. Taksvärkin vapaaehtoiset valitsivat yhteiseksi ongelmaksi kouluvierailujen haasteet.

Jotta ongelmalle voisi tehdä jotain, pitää se ensin tuntea. Sen vuoksi luodaan ongelmapuu, missä valittua haastetta pilkotaan osiin.

 

ongelmapuu
 

Puun runkoon kiteytetään ratkaistava ongelma, juurissa ovat ongelman syyt ja lehvästössä seuraukset. Maahan tippuneet lehdet kuvastavat ratkaisuja ongelman syihin.

Kun ongelman syyt ja seuraukset ovat tiedossa, on aika tehdä jotain konkreettista! Koulutuksessa vapaaehtoiset nauhoittivat lyhyet radiospotit, mutta toteutus voi yhtä hyvin olla myös seinämaalaus tai esimerkiksi kuvateatteri. Vaikka toteutusvaihtoehtoja on monia, on niille yhteistä se, että ongelmasta tiedotetaan ja viesti saadaan kuuluville tai näkyville myös lähiympäristöön. Täten radiospotit voisi soittaa koulun aamunavauksessa tai vaikkapa paikallisradiossa.

Prosessin viimeisessä vaiheessa pohditaan, miten työpaja vaikutti ongelmaan (ratkesiko se?) ja mikä olisi seuraava askel ongelman ratkomiseksi. Tämä vaihe on tärkein, sillä se kutsuu ryhmää jatkamaan työtä ongelman muuttamiseksi. Vaikuta!-koulutuksen osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että työpajan myötä kouluvierailujen haasteet eivät tuntuneet enää niin suurilta:
 
”Ongelma ei ole enää ongelma, vaan haaste.”
 
”Pilkkomalla ongelman osiin, se muuttui pienemmäksi ja helpommin lähestyttäväksi.”

 
Vaikuta!-menetelmä tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja innostaa tarttumaan toimeen asioiden muuttamiseksi. Työpaja sopii yläkouluun ja toiselle asteelle, siihen tulisi varata aikaa vähintään kolme oppituntia. Maksuttoman työpajan voi tilata omalle koululle täältä. Menetelmäoppaan voi ladata tästä.

Kuvat ja teksti: Asta Kiema