Kylässä Taksvärkissä: työpaja toimistolla pisti miettimään

Taksvärkin toimistolla tarjottiin hiljattain erilainen aamupäivä kuopiolaisille nuorille. Vapaaehtoinen kansainvälisyyskouluttajamme Saana Sarpo yhdessä toimiston väen kanssa oli kutsunut Kuopion Minna Canthin koulun kymppiluokan kylään tutustumaan työhömme nuorten parissa kehitysmaissa sekä erityisesti ottamaan osaa työpajaan ja toiminnallisiin harjoituksiin.

Tässä 6-henkisen ryhmän opettaja kertoo, kuinka erilainen koulupäivä sujui.
 

”Oli mukava vierailu. Se oli opettavainen ja silmiä avaava kokemus. Aihe oli mielenkiintoinen ja tärkeä.” -oppilas, 17-v.

 
Toteutimme maaliskuussa joustavan perusopetuksen eli jopo-luokkamme kanssa elämyspedagogisen leirin Helsinkiin. Ohjelmaamme kuului erilaisia vierailukohteita. Niiden ja koko leirin kantavana ajatuksena oli ohjata nuoret ottamaan vastuuta itsestään ja tovereistaan sekä tarjota ajattelemisen aihetta ja perspektiiviä omaan elämään.

Taksvärkin toimistolla emme olleet aiemmin leireillämme käyneet. Vinkin vierailukohteesta antoi Kapua-projektissa mukana oleva kollegani. Maahanmuutto, pakolaisuus, syrjintä ja konfliktit olivat talven aikana olleet kovastikin esillä mediassa ja luokassa oli käyty paljon värikästäkin keskustelua. Näin ollen vierailulle oli oikein hedelmällinen maaperä.

Ennakkotiedot Taksvärkin Koulutus murtaa muureja –kampanjassa esillä olevasta Nepalista olivat nuorilla melko vaihtelevia; osa tiesi paljonkin, osalle maan sijainti Aasiassa oli uutta. Vierailu oli järjestäjän taholta hyvin valmisteltu, toiminnallinen kokonaisuus, mikä toimi nuorillemme oikein hyvin. Mielestäni vierailun vetäjä sai nuorista paljon irti ja sivustaseuraajana nuorilta tuli paljon sellaisia kommentteja ja ajatuksia, joita ei välttämättä normaalissa luokkatilanteessa nousisi esille. Illalla majoituksessa purimme päivän kokemuksia ja esimerkiksi Ota askel eteenpäin -tehtävä oli painunut monen mieleen ”epäreiluna”. Tässä draamallisessa harjoituksessa asetuttiin toisen asemaan. Harjoitus onnistui selvästi herättämään pohdintaa oikeudenmukaisuudesta ja globaalista tasa-arvosta.
 
Nuoret pohtivat globaaleja tasa-arvokysymyksiä eläytymällä toisen ihmisen rooliin.
 
Teksti: Tommi Saikkonen, opettaja
Kuvat: Pamela Arslan ja Asta Kiema