Supervoimia opettajille

Taksvärkki ry tarjoaa opettajille tietoa ja menetelmiä globaalikasvatukseen osana uutta opetussuunnitelmaa.

Maailman opettajien päivänä 5.10. juhlitaan maailmanlaajuisesti kaikkia opetus- ja kasvatustyötä tekeviä arjen supersankareita.

Taksvärkki ry haluaa syventää opettajien osaamista globaalikasvatuksessa. Opettajille on tarjolla veloituksetta keinoja tukea oppilaita toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja arvojen mukaisesti.

Globaalikasvatus pureutuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Se kehittää monilukutaitoa ja kriittistä ajattelua sekä auttaa hahmottamaan omia vaikuttamismahdollisuuksista. Taksvärkin tuottamien menetelmien avulla oppilaat voivat harjoitella aktiivista kansalaisuutta, omaan lähiympäristöön vaikuttamista, osallistumista ja oman mielipiteen ilmaisemista. Innostavat ja osallistavat menetelmät sopivat ihmisoikeus- ja kehityskasvatukseen käytännössä.

Tänään Maailman opettajien päivänä Taksvärkki ry:n aluekoordinaattorit Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa ovat mukana Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL ry) järjestämissä tempauksissa yliopistojen kampuksilla. Tulevat opettajat voivat muun muassa testata Taksvärkin valokuvatarinoita käyttävää Fotonovela-menetelmää sekä toiminnallisia pelejä ja saada mukaansa globaalikasvatuksen työkaluja.

Globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö Taksvärkki ry edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia sekä herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista. Nuorten ääni, omat tarinat ja unelmat ovat keskeisessä roolissa tässä työssä. Tiedon ja taitojen tarjoamisen lisäksi suomalaisia nuoria rohkaistaan maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen Taksvärkki-keräyksen keinoin.

 
Lisätietoa Taksvärkki ry:n globaalikasvatuspalveluista:
Anna Kivimäki, globaalikasvatuksen suunnittelija, anna.kivimaki@taksvarkki.fi, 050 348 5668