[:fi]Opettajille[:sv]Opettajille[:en]Global citizenship education[:]

[:fi]Haluatko tukea maailman tarkasteluun ja globaalien kysymysten käsittelyyn oppilaiden kanssa? Tarvitsetko työkaluja laadukkaan globaalikasvatuksen toteuttamiseen? Kaipaatko vaihtelua koulun arkeen?

Taksvärkki ry tarjoaa materiaalia globaalikasvatukseen

Voit tilata meiltä kouluvierailun tai oppimateriaalia tai ilmoittaa koulusi mukaan vuotuiseen Taksvärkki-kampanjaan. Tarjoamme myös koulutusta kasvattajille ja pitkäjänteistä yhteistyötä Maailmankansalaisen koulu -toiminnan puitteissa. Toiminnallisissa työpajoissamme käsitellään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja tutustutaan lasten oikeuksiin ja nuorten elämään ja arkeen kehitysmaissa.
 
• Globaalikasvatuksen työpajoihimme osallistuu vuosittain yli 6000 nuorta.
• Koulutamme vuosittain 300 opettajaa ja kasvattajaa globaalikasvatuksesta.
• Meillä on 30 vapaaehtoista globaalikasvatuksen kouluttajaa, jotka vierailevat oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.
 
Taksvärkki ry on globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Globaalikasvatuksemme edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista ja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina. Globaalikasvatus kehittää maailmankansalaisen tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti. Erityisen hyvin sisällöt ja menetelmät sopivat perusopetuksen laaja-alaisen oppimisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tueksi sekä lukion teemakursseille. Ammatillisissa perusopinnoissa Taksvärkki ry:n globaalikasvatusmateriaaleja ja -menetelmiä sekä työpajoja voivat hyödyntää yhteisiä tutkinnon osia opettavat opettajat viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen osaamiseen.
 
Tilaa uutiskirje, niin saat kuukausittain sähköpostiisi ajankohtaisia vinkkejä globaalikasvatuksen toteuttamiseen koulussa ja tietoa kehitysyhteistyöhankkeidemme nuorten kuulumisista. Tilaa uutiskirje tästä.
 
Kysy lisää:
globaalikasvatuksen suunnittelijat
Anna Kivimäki, 050 348 5668, anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi
Hanna Hjerppe, 050 512 4171, hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi.

 
 

Ilmoita koulusi mukaan Taksvärkin MIELEN VAPAUS -kampanjaan
Tilaa globaalikasvatuksen kouluttaja vierailemaan kouluusi

 

 [:sv]I samband med sin årliga kampanj erbjuder Dagsverke rf lärarna ett mångsidigt paket läromaterial som bygger på läroplanerna. Dagsverke kan också erbjuda aktivitetsinriktade workshoppar, skolbesök och temadagar anpassade till skolornas behov. Läs mera under länkarna till höger!

Dagsverke rf:s material för global fostran

Dagsverke erbjuder dig mångla slags stöd till behandlingen av globala frågor med studerande! Du kan beställa ett skolbesök eller studiematerial (metodhandbok och uppgifter för lektioner). Vi erbjuder också en möjlighet att delta i den årliga Dagsverkeskampanjen eller söka till det mer långsiktiga Världsmedborgarskola-samarbetsprogrammet.

Dagsverke är en expertorganisation inom global fostran. Global fostran uppmuntrar elever fundera över globala orsakssamband och agera som aktiva världsmedborgare!

Global fostran handlar om att kontinuerligt ställa frågor och att ifrågasätta de egna kunskaperna, åsikterna och handlingssätten. Flerkunnighet och kritiskt tänkande utvecklas med global fostran, samt hjälper det bilda förståelse om ens egna påverkansmöjligheter.

Syftet med Dagsverkes globala fostran är att framhävda jämställdhet och människorättigheter samt att fundera över ens egna stereotypier om utvecklingsländer och att riva ner dem. Meningen är inte enbart att ge information utan att också uppmuntra studerande till globalt ansvarstagande. För att nå detta mål skapar vi kontakter mellan ungdomar i Finland och i utvecklingsländer.

Dagsverke rf:s unga frivilliga utbildare i global fostran gör skolbesök till grundskolor och till andra stadiets läroanstalter. De håller aktivitetsinriktade workshopar där man bekantar sig med barns och ungas rättigheter samt med vardagen i utvecklingsländer. Dessutom producerar Dagsverke rf studiematerial och undervisningsmetoder av hög kvalitet för lärare.

Dagsverke rf:s globala fostran följer de nya grunderna för grundskolans och gymnasiets läroplan som träder i kraft år 2016. Innehållet och metoderna lämpar sig särskilt bra till undervisningsenheter som understryker flerkunnighet och brett lärande, och till gymnasiets temakurser.

I yrkesinriktade grundexamina kan lärare utnyttja global fostrans studiematerial och metoder bäst i undervisning som fokuserar på kommunikation, interaktion och kulturkunnighet.
Dagsverkes globala fostran finansieras av utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Världen i skolan -seminarier

Alla organisationer som gör global fostran i Finland håller Världen i skolan -seminarier i samarbete med de finländska lärarutbildningsanstalterna. Meningen är att erbjuda framtida lärare information om global fostran och samarbetet mellan skolor och medborgarorganisationer.
Dagsverke rf har haft ett tätt samarbete med Världen i skolan för många år.
Mer information och anmälning här (på finska).

Fråga mer om Dagsverke rf:s globala fostran eller beställ vårt material från planeraren för global fostran Anna Kivimäki, tfn. 050 348 5668, anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi.

Nyhetsbrev

Dagsverkes månatliga nyhetsbrev (på finska) erbjuder perspektiv på olika kulturer och på utvecklingsländers realiteter. Via nyhetsbrevet får man nyttiga redskap och material som kan användas av lärocenter för undervisning i global fostran, samt aktuella nyheter förknippade med kampanjen. Beställ nyhetsbrevet här.
 

Anmäl din skola till SINNESFRIHET-Dagsverkeskampanjen.

Boka en utbildare i global fostran på besök hos din skola.

 [:en]The Operation a Day’s Work campaigns have a strong Global citizenship education component. In the new campaign Be Brave Finnish youth support groups of young advocates in Zambia.

Taksvärkki’s volunteer Global Educators visit elementary and secondary schools in different parts of Finland and hold workshops on equality, fighting discrimination, active youth in Zambia, and children’s rights. These participatory workshops are complemented by high-quality learning materials and study packages for teachers. The goal of ODW Finland´s global citizenship education is to raise a sense of global responsibility in Finnish young people and to build links between youth in Finland and in Zambia.
 
 

Read and download Taksvärkki’s popular handbooks

RIGHT! Children’s rights: handbook with participatory learning methods for schools
Make a difference! Critical pedagogy: insight and tools for youth for making societal change
 
RIGHThandbook vaikuta opas - english.indd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [:]