Nuorten oma ääni kuuluviin valokuvatarinoiden avulla

Taksvärkki ry:n kehittämässä Fotonovela-menetelmässä eri kulttuureissa elävät nuoret jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan heille tärkeistä aiheista valokuvatarinoiden välityksellä. Tarinoiden kautta päästään pohtimaan samanlaisuuksia ja erilaisuuksia nuorten arjen ja todellisuuden välillä eri puolilla maailmaa. Fotonovela-menetelmä kehittää monilukutaitoa, itseilmaisua sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Fotonovelassa nuorten oma ääni kuuluu. Menetelmä tukee osallisuutta ja tarjoaa keinon vaikuttaa ja ottaa kantaa.

Tähän mennessä menetelmää on käytetty Suomessa, Boliviassa, Guatemalassa ja Sambiassa. Fotonovela-työpajassa nuoret tekevät itse oman valokuvatarinansa sekä tutustuvat muiden tekemiin tarinoihin ympäri maailman. ”Fotonovela on siis vuorovaikutusta yli kieli- ja kulttuurirajojen”, kertoo Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran järjestämillä ympäristökasvatuspäivillä opettajat perehtyivät Fotonovela-menetelmään kokeilemalla itse kuinka valokuvakertomus luodaan. Oheisella videolla opettajat kertovat tunnelmiaan työpajasta. ”Meidän ryhmässä teemana on ulos luontoon liikkumaan, ja tarina koostuu 4–5 kuvasta”, kuvailee koulutukseen osallistunut Johanna Keski-Jyrä.

 

 

Fotonovela-menetelmä on suunniteltu tukemaan suomalaisten opetussuunnitelmien arvopohjan ja tavoitteiden toteutusta käytännössä. Se on oppiainerajoja ylittävä menetelmä perusopetuksen laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien toteutukseen. Työpaja sopii yläkouluun ja toiselle asteelle ja kestää 4–6 tuntia.

Valokuvakertomuksiin voi tutustua Fotonovelan nettisivuilla.