Uusi, entistä ehompi Fotonovela-opas!

Taksvärkin suositusta Fotonovela-oppaasta on nyt julkaistu uusi, täysin uudistettu painos.

Fotonovela antaa nuorille puheenvuoron. Fotonovela-tarinoissa nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja heidän omat ajatuksensa ja mielipiteensä pääsevät kuuluviin. Nuoret rajaavat aiheen ja valitsevat näkökulman itse. Fotonovela-työpaja sopii yläkouluun ja toiselle asteelle.

Toiminnallisessa Fotonovela-työpajassa nuoret kertovat oman tarinansa sanoin ja kuvin sekä tutustuvat nuorten tarinoihin toiselta puolelta maailmaa. Menetelmäoppaassa ohjeistetaan yksityiskohtaisesti, miten Fotonovela-työpaja ohjataan. Mukana on paljon globaalikasvatukseen sopivia toiminnallisia harjoituksia. Opas on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Fotonovela-työpajoissa nuoret eri puolilta maailmaa luovat tarinoita samoista aiheista ja samalla tekniikalla, mutta kukin omasta kokemusmaailmastaan käsin. Valmiit Fotonovela-tarinat julkaistaan helppokäyttöisellä internetsivustolla www.fotonovela.fi. Tarinat ovat luettavissa suomeksi, espanjaksi ja englanniksi, jotta nuoret eri maissa voivat tutustua toistensa tarinoihin.

Fotonovela on oppiainerajoja ylittävä menetelmä, joka sopii stereotypioiden purkuun sekä kyseenalaistamisen ja argumentoinnin harjoitteluun. Ennen kaikkea Fotonovelan luova työskentelyote tarjoaa nuoren omaan kokemukseen perustuvan, nuoren osallisuutta, vaikuttamista ja mielipiteen ilmaisua tukevan alustan oppimiselle. Menetelmä auttaa hahmottamaan maailmaa ja tukee kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Fotonovela kehittää monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Taksvärkin vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat ohjasivat lukuvuoden 2014–2015 aikana 13 Fotonovela-työpajaa eri puolilla Suomea Naantalista Suolahdelle. Palaute niin oppilailta kuin opettajilta on ollut kiittävää. Yksi oppilas kuvasi työpajaa sanoin: ”Mukavuusaste 10/10”. Toinen taas piti työpajasta, koska se tarjosi ikkunan ”eri maiden kulttuuriin ja asioihin”. Fotonovela-työpajan ryhmälleen tilannut opettaja tiivistää: ”Kansainvälisyyskasvatusta, valokuvausta, tarinankerrontaa, keskustelua – hyvin monipuolinen paja!”

Tilaa syksylle Fotonovela-työpaja kouluusi täältä.
Tilaa Fotonovela-opas maksutta: tilaus(at)taksvarkki.fi tai (09) 5845 5504.

fotonovela_suomi