Roolipelaamalla kiinni lapsityön epäoikeudenmukaisuuteen

Lapsityö on merkittävä globaali ongelma. YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan viime vuonna noin 150 miljoonaa 5‒14-vuotiasta lasta joutui työskentelemään lapsityöläisenä. Lapsityöllä tarkoitetaan työntekoa, joka haittaa lapsen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kehitystä ja vaikeuttaa lapsen mahdollisuutta käydä koulua. Taksvärkin kevään ensimmäisessä koulutuksessa syvennyttiin lapsityöhön liittyviin globaaleihin kysymyksiin Bengalia-roolipelin avulla.

Vapaaehtoiset kouluttajat ja aluekoordinaattorit eri puolilta Suomea pääsivät kokeilemaan roolipeliä, jossa kukin osallistuja omaksui itselleen hahmon, joka liittyi jollain tapaa lapsityövoiman käyttöön kuvitteellisessa Bengalian valtiossa. Saman pöydän ympärillä istuivat muiden muassa monikansallisen yrityksen johtaja, alihankkija, YK:n edustaja, kansalaisjärjestöaktiiveja ja bengalialainen ministeri. Intensiivisten neuvottelujen jälkeen roolipelissä päästiin lopulta päätöslauselmaan, jossa sovittiin lapsityövoiman käytön vähentämisestä ja luvattiin panostaa entistä enemmän lasten koulutukseen.


Bengalia-roolipeli sopii erinomaisesti esimerkiksi lukioihin, toisen asteen oppilaitoksiin ja erilaisille opiskelijaryhmille. Roolipelin aihe, eli lapsityö ja siihen liittyvät globaalit syy-seuraussuhteet, on melko vaativa, siksi roolipeliin olisi hyvä varata vähintään neljä tuntia aikaa. Bengalia-roolipeliä voi pelata muun muassa oppitunneilla, joilla käsitellään ihmisoikeuksia, politiikkaa, taloutta tai demokratiaa.
– Aiheeseen olisi hyvä syventyä jo etukäteen oppitunneilla, pohtivat roolipelin osallistujat.

Bengalia-roolipeli auttaa nuoria hahmottamaan monimutkaiseen lapsityöilmiöön liittyvää globaalia vastuuta ja sen vaikutuksia kehittyvissä maissa. Tavoitteena on ymmärtää lapsityövoiman käytön syitä ja seurauksia sekä etsiä ehdotuksia ongelman ratkaisuun.

Opettaja tai ohjaaja, jos kiinnostuit Bengalia-roolipelistä, ota yhteyttä!
Globaalikasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo p. 09 5845 5504 tai leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi