Maailmankansalaisia kasvattamassa

Lappeenrannan Lyseon lukiossa kasvaa maailmankansalaisia. Uudessa Maailmankansalaisen koulu -hankkeessa lappeenrantalaiset nuoret saavat suoran yhteyden nuoriin toisella puolella maailmaa. Tavoitteena on juurruttaa globaalikasvatus koulun rakenteisiin ja tarjota käytännöllinen yhteistyön muoto uuden opetussuunnitelman arvopohjan ja tavoitteiden toteuttamiseen. “Koulun tasolla hanke on kätevää liittää osaksi opetussuunnitelmatyötä”, kuvailee Lappeenrannan Lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen. “Globaalikasvatus sidostuu mainiosti osaksi kaikkea koulun toimintaa ja on linkitettävissä arvoihin, toimintakulttuuriin ja oppiainesisältöihin hyvin konkreettisella tavalla.”

Maailma muuttuu, ja koulu sen mukana. Sekä lukion että perusopetuksen uudet, vuonna 2016 käyttöön otettavat opetussuunnitelmat korostavat ihmisoikeuksien, globaalin vastuun ja aktiivisen kansalaisuuden merkitystä. Tarkoituksena on kasvattaa nuoria, joilla on välineitä ja rohkeutta toimia globaalissa maailmassa.

Globaalikasvatus kannustaa nuoria pohtimaan maailmaan liittyviä syy-seuraussuhteita ja toimimaan maailmankansalaisina. Se pureutuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Globaalikasvatus kehittää monilukutaitoa ja kriittistä ajattelua sekä auttaa hahmottamaan omia vaikuttamismahdollisuuksista.

Nuorten neuvosto Sambiassa
Sambialaisen katulasten ja -nuorten parissa työtä tekevän Barefeet-järjestön aktiivit suunnittelevat toimintaa. Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen koulu -hankkeessa suomalaiset nuoret pääsevät luomaan yhteyden näihin vapaaehtoistyötä tekeviin nuoriin.
 
Taksvärkki ry on Suomessa globaalikasvatusta tekevä kansalaisjärjestö, joka toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita ympäri maailman. Lapset ja nuoret sekä heidän oikeutensa ovat keskiössä kaikessa Taksvärkki ry:n työssä. Kehitysyhteistyöhankkeissa edistetään kehitysmaiden nuorten elinoloja ja oikeuksia. Suomessa Taksvärkki kannustaa kampanjoillaan nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen.

Suomalaiset nuoret heräsivät toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta 60-luvulla. Solidaarisuusaatteen innoittamina koululaiset ja opiskelijat järjestivät itse ensimmäisen Taksvärkki-keräyksen vuonna 1967. Taksvärkki ry:n vuotuiset kampanjat avaavat yhä ikkunan nuorten elämään kehitysmaissa ja tarjoavat suomalaisille nuorille helpon tavan toimia ja toteuttaa globaalia vastuuta.

Taksvärkki ry panostaa nykyään vahvasti globaalikasvatukseen. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia sekä herätellä pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista. Toiminnallisiin työpajoihin, joissa tutustutaan lasten ja nuorten oikeuksiin sekä nuorten arkeen kehitysmaissa, osallistuu vuosittain tuhansia nuoria eri puolilla Suomea. Luokalleen työpajan tilanneen opettajan sanoin: ”Oppilaat olivat osallisena ja miettivät asioita. Maailmankuva laajenee, kun näkee tilanteita eri puolilta maapalloa.” Toisen opettajan mukaan työpaja ”sai miettimään aihetta ihan omakohtaisesti. Esimerkkejä jotka toivat asian nuorten oman elämän lähelle.”

Taksvärkki ry on valinnut viisi suomalaista oppilaitosta Maailmankansalaisen kouluiksi lukuvuosiksi 2015–2017. Maailmankansalaisen kouluissa koko kouluyhteisö oppilaista henkilökuntaan edistää oikeudenmukaisuutta ja toimii aktiivisina kansalaisina. Mukaan pääsi viisi nuorten oikeuksista ja osallisuudesta innostunutta koulua eri puolilta Suomea.

työpaja Lappeenranta
Lappeenrannan Lyseon lukion opiskelijakunnan hallitus suunnittelee tulevaa yhteistyötä sambialaisten nuorten kanssa.
 
Lappeenrannan Lyseon lukio on yksi uusista Maailmankansalaisen kouluista. “Toivottavasti Maailmankansalaisen kouluna toimiminen kannustaa opiskelijoitamme aktiiviseen kansalaisuuteen ja tarjoaa nuorille konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja nähdä oman toiminnan vaikutuksia kehitysmaissa”, pohtii rehtori Mika Luukkonen. Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen visio on “Ilosii, pärjäävii, kloppaalei karjalaisii”. Yhteistyö tukee tätä visiota.

Maailmankansalaisen koulujen nuoret tuodaan yhteen kehitysmaiden nuorten kanssa. Oppilaat pääsevät suoraan ajatusten ja mielipiteiden vaihtoon ja kokeilemaan vaikuttamista käytännössä. Lappeenrannan Lyseon lukion opiskelijakunta on ollut vahvasti mukana yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa alusta lähtien. “Koulumme opiskelijakunnan hallitus innostui tästä projektista kovasti, kun hakuvaiheessa heidän mielipidettään tiedusteltiin”, kertoo Luukkonen.

työpaja Turku
Toiminnallisia harjoituksia Taksvärkki ry:n työpajoissa suomalaisissa kouluissa.
 
Maailmankansalaisen koulu -yhteistyössä tuetaan koulujen omien opetussuunnitelmien laatimista muun muassa kouluttamalla opettajakuntaa. Yhteistyö tarjoaa kouluille erinomaisen mahdollisuuden erilaisten ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen ja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Globaalikasvatukselle ja nuorten väliselle, yhdenvertaiselle yhteistyölle on suuri tarve maailmankansalaisuuteen tähtäävässä, muuttuvassa koulumaailmassa. “Meidän on tunnettava vieraita kulttuureja, suunniteltava yhteistä tulevaisuutta ekologisesti kestävälle perustalle ja hyödynnettävä teknologiaa monipuolisesti”, katsoo Luukkonen. 2010-luvun koulun kasvateille vuorovaikutus yli valtiorajojen on arkipäivää.

 
Teksti: Leena Honkasalo ja Virve Turunen
Kuvat: Pamela Arslan ja Virve Turunen

 
Taksvärkki ry:n kouluvierailut, oppimateriaalit ja menetelmät ovat oppilaitoksille maksuttomia.

Juttu on aiemmin julkaistu Suomen Rehtorit ry:n REXI-lehdessä 2/2015