Globaalikasvatus on ilmiöitä!

Helsingin yliopiston luokanopettajaksi opiskelevat kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat ja Taksvärkki aloittivat vuoden vaihteessa uudenlaisen yhteistyön. Opiskelijat olivat ilmiökeskeinen oppiminen -kurssillaan valinneet tarkasteltavakseen ilmiökeskeisyyden globaalikasvatuksessa. Tulevien luokanopettajien mielestä globaalikasvatusta ei nykyisellään käsitellä riittävästi opettajaopinnoissa.

Luokanopettajaksi opiskelevat suunnittelevat omat opintonsa ja kurssin sisällön ja toteutuksen itse. Nyt he päättivät tarkastella globaalikasvatusta samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien kautta ja käsitellä teemaa tunteet, tieto ja vaikuttaminen -yläkäsitteiden kautta. Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo ja kouluyhteistyön koordinaattori Virve Turunen kävivät helmikuussa alustamassa aihetta sekä fasilitoimassa kurssin osana olevia tieto ja vaikuttaminen -viikkoja. 16 opiskelijan ryhmä pääsi Virven ja Leenan johdolla heittäytymään syvälle aiheeseen. Aktiivinen ryhmä pohti erityisesti stereotypioiden purkamista muun muassa kuvien avulla.


 

”Vierailu ja sen aihe sopi saumattomasti koko kurssin teemaamme. Keskustelujen ja pohdintojen kautta opimme näkemään, miten globaalikasvatus ja vaikuttaminen ovat sidoksissa toisiinsa sekä miten kuvalla ja kuvaamalla vaikutetaan ajatuksiin ja tunteisiin,” toteavat kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat ilmiö-kurssin lopputyössä.

Opiskelijoiden kanssa tutustuttiin myös yhdessä siihen, miten globaalikasvatus näkyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2016.

”Globaalikasvatukseen kuuluu olennaisena osana vaikuttaminen ja yhteisvastuullisuus. Taksvärkiltä olemme saaneet näkökulmia ilmiömme yhteiskunnallisesta puolesta. Yhteistyö on ollut hyvin luonnollista, sillä myös Taksvärkin kampanjat kannustavat nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen.”

Kokemukseen tyytyväiset opiskelijat ja Taksvärkki ry tulevat jatkamaan yhteistyötä, mahdollisesti myös materiaalintuotannon saralla.

Teksti : Pamela Arslan
Kuvat: Virve Turunen