Global fostran är efterfrågad i skolor

Som en del av sin verksamhet i global fostran har Dagsverke rf dragit över 150 workshopar under skolbesök runtom i Finland under hösten 2014. Dagsverke rf:s avgiftsfria skolbesök riktas till de övre klasserna i finsk- och svenskspråkiga grundskolor, till gymnasier och till yrkesinriktade läroinrättningar. I Dagsverkes workshopar, som dras av unga utbildare i global fostran, behandlas barnens rättigheter, ungas påverkansmöjligheter och utbildning och en trygg vardag för gatubarn och ungdomar.

Under hösten deltog 4000 ungdomar i Dagsverkes workshopar. Det som ungdomarna fann intressant i workshoparna var bl.a. rollekar och kortdokumentären om ungdomar i Zambia och Kenya, som erbjöd nya perspektiv till ungdomarnas liv och verklighet på andra ställen.

I workshoparna som drogs i Dagsverkes vänskola i Maijamäki i Nådendal funderade eleverna på likheter och olikheter i zambiska och finländska ungdomars liv. Vid sidan av de aktivitetsinriktade övningarna diskuterade eleverna också svåra ämnen som vardagen för gatubarn och ungdomar. Niondeklassarna Helene, 15 och Artturi, 15 tyckte att upplevelsen var intressant. Lektionen var väldigt annorlunda än vad de hade förväntat sig. ”Jag kände mig glad och positiv efter workshopen”, kommenterade Helene. Det som Artturi främst funderade på i efterhand var att ”fastän till exempel skolan är en självklar sak i Finland, är det många i Zambia som inte kan gå i den”.

”De bästa med skolbesöken är de varierande grupperna. Det är fint att lägga märke till hur ungdomarna, som till en början inte verkar vara intresserade av workshopens tema, blir ivriga och vill handla tillsammans, beskriver Hilla Kurittu, en av Dagsverkes över 20 frivilliga utbildare i global fostran. Dagsverke vill krossa stereotypier – under skolbesöken har eleverna blivit förvånade å ena sidan över mängden gatubarn och innehållet i deras vardag, men också över ungdomarnas färdigheter och över vetskapen att det också finns rika människor i de olika Afrikanska länderna.

Dagsverkes koordinator för skolsamarbete Virve Turunen har märkt att eleverna inte alltid är vana vid att diskutera sådana teman. ”Jag hoppas att den nya läroplanen kommer att bättre inkludera socialt ansvar och aktivt medborgarskap i skolornas vardag och undervisning”, konstaterar hon.

På basis av feedbacken från lärare bedömdes Dagsverkes workshopar vara tydliga och intressanta samt välplanerade helheter. De frivilliga utbildarna i global fostran som gör Dagsverkes skolbesök fick beröm för sin expertis och sin förmåga att inkludera hela klassen.

”Det mest minnesrika har varit ungdomarna som kommit och talat med mig efter skolbesöken och velat komma med i Dagsverkes verksamhet. Det är fantastiskt att se hur unga i högstadieåldern blir inspirerade att tänka i nya banor, berömmer Anna Jussila, regionalkoordinator för Dagsverke i Vasa.