Aktiivista ja vastuullista maailmankansalaisuutta kouluissa

Taksvärkki ry on juuri valinnut viisi suomalaista oppilaitosta Maailmankansalaisen kouluiksi lukuvuosiksi 2015–2017.

Maailmankansalaisen kouluissa koko kouluyhteisö oppilaista henkilökuntaan edistää oikeudenmukaisuutta ja toimii aktiivisina kansalaisina. Mukaan valittiin viisi nuorten oikeuksista ja osallisuudesta innostunutta koulua eri puolilta Suomea.

Uudet Taksvärkin Maailmankansalaisen koulut ovat Vantaa International School, Lappeenrannan lyseon lukio, Härkävehmaan koulu Hyvinkäältä, Kiviniityn koulu Kokkolasta ja Saloisten yläkoulu Raahesta.

Heti yhteistyön alusta Maailmankansalaisen koulujen nuoret tuodaan yhteen kehitysmaiden nuorten kanssa ja nuoret pääsevät suunnittelemaan, sekä toteuttamaan yhteisiä projekteja. Oppilaat pääsevät suoraan ajatusten ja mielipiteiden vaihtoon ja kokeilemaan vaikuttamista käytännössä.

Globaalikasvatukselle ja nuortenväliselle, yhdenvertaiselle yhteistyölle on suuri tarve maailmankansalaisuuteen tähtäävässä, muuttuvassa koulumaailmassa. Yhteistyön myötä koulut saavat käytännön ratkaisuja uusien opetussuunnitelmien toteuttamiseen sekä työkaluja nuorten oikeuksien käsittelyyn ja aktiiviseen kansalaisuuteen kannustamiseen.


 
”Valinnat Maailmankansalaisen kouluiksi eivät olleet helppoja ja olisimme mielellämme ottaneet kaikki halukkaat mukaan. Päätimme aloittaa toiminnan ensin muutaman koulun voimin. Toivottavasti pääsemme tulevaisuudessa tarjoamaan mahdollisuutta suuremmalle joukolle kouluja”, kertoo Taksvärkin kouluyhteistyön koordinaattori Virve Turunen.

Maailmankansalaisen koulujen oppilaat ja opettajat osallistuvat yhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä Taksvärkin henkilökunnan ja kumppaneina toimivien kehitysmaiden nuorisojärjestöjen kanssa.

Kuluvan kevään aikana Maailmankansalaisen koulujen kanssa luodaan perustaa yhteistyölle ja käynnistetään yhteinen suunnitteluprosessi.

Teksti ja kuvat: Pamela Arslan