Lukurallilla sytytetään kipinä lukemiseen ja tuetaan Malawin tyttöjen koulutusta

Kahden espoolaisäidin aloitteesta syntynyt Lukuralli on käynnistynyt ensimmäisissä kolmessa koulussa Espoossa ja Oulussa. Lukukampanjan avulla sytytetään kipinä lukemiseen ja tuodaan lukeminen vastapainoksi koululaisten kasvavalle ruutuajalle. Espoo International Schoolin oppilaat aloittivat ensimmäisinä kuukauden mittaisen Lukurallin Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta. Koulun rehtori Anne-Marie Rapon mukaan sujuva lukutaito kehittää kieltä, vahvistaa keskittymiskykyä, parantaa oppimistuloksia ja auttaa irtautumaan arjesta.

”Lukutaito on ehdottomasti yksi tärkeimmistä taidoista, jonka voimme lapsille opettaa. Lisäksi opettajat ovat seuranneet huolestuneina lukemiseen käytettävän ajan vähenemistä. Siksi Espoo onkin nostanut lukutaidon yhdeksi tämän vuoden painopistealueista. Lukuralli tukee siten tavoitettamme, ja sekä oppilaat että opettajat ovat ottaneet haasteen innolla vastaan. Toivomme, että mahdollisimman moni oppilas löytää lukemisen ilon ja portin kirjojen kiehtovaan maailmaan tätä kautta,” kertoo Rapo.

Valtakunnallisen Lukurallin avulla edistetään suomalaisten koululaisten lukutaidon lisäksi tyttöjen koulutusta Malawissa. Lukuralliin osallistujat hankkivat lähipiiristä lukusponsoreita, jotka maksavat pienen summan jokaisesta lukutunnista. Kerätyt varat lahjoitetaan tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämiseen. Varainhankinnan lisäksi kampanjalla lisätään oppilaiden ymmärrystä lukutaidon merkityksestä ja kehittyvien maiden lasten arjesta globaalikasvatukseen liittyvien pedagogisten materiaalien avulla.

Lukuralli-idean takana on kaksi espoolaisäitiä, Pauliina Erätuuli ja Aino Försti-Smith, joita yhdistää huoli lukutaidon heikkenemisestä ja halu tukea tyttöjen koulutusta ja oikeuksien toteutumista kehittyvissä maissa. He ovat olleet vapaaehtoisina mukana keräämässä varoja Taksvärkki ry:n ja Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeisiin Malawissa, ja kävivät itse tutustumassa kohteisiin syyskuussa. Varsinkin tyttöjen kohtaamat haasteet vetivät hiljaisiksi, mutta päällimmäiseksi jäi kuitenkin usko ja toivo siihen, että hankkeiden avulla myös Malawin tytöt pääsevät toteuttamaan oman elämänsä unelmia.

”Tyttöjen koulutusta ei arvosteta ja heidän elämäänsä varjostavat edelleen esimerkiksi lapsiavioliitot ja teiniraskaudet. Avulle on valtava tarve. Näimme omin silmin kuinka kehitysyhteistyön kautta saadaan aikaan pieniä ihmeitä. Vaikka lasten arki ja haasteet ovat aivan toisenlaisia kuin Suomessa, hyvän lukutaidon mahdollistama koulutus on avain parempaan elämään niin Malawissa kuin Suomessakin. Siksi haluamme haastaa kaikki Suomen koulut mukaan Lukuralliin”, kertoo Pauliina Erätuuli.

Lukuralli on valtakunnallinen kampanja, joka on suunnattu kaikille peruskoululaisille. Koulukohtainen kesto tempaukselle on neljä viikkoa, jonka aikana lapset ja nuoret lukevat mahdollisimman paljon. Valtakunnallisen Lukurallin toteuttajana ja koordinaattorina toimii Taksvärkki ry, jolla on pitkä kokemus yhteistyöstä suomalaisten peruskoulujen kanssa. Taksvärkki ry kannustaa suomalaisia nuoria globaaliin vastuuseen kampanjoilla, pedagogisella osaamisella ja pitkäjänteisellä globaalikasvatustyöllä.
 
Lisätiedot ja mediakyselyt:
Pauliina Erätuuli, pauliinaeratuuli(@)gmail.com, 040 766 9479
Aino Försti-Smith, aforsti(@)yahoo.com, 040 687 9995
Lauri Peltonen, Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja, lauri.peltonen(@)taksvarkki.fi, 040 848 0905

 
Lukuralli_kirjapino_Taksvärkkiry
 

Lukuralli: taustatietoa

Mikä on lukuralli?
Lukurallin tavoitteena on innostaa koko Suomen lapset ja nuoret lukemaan! Lukurallissa oppilaat hankkivat itselleen yhden tai useamman sponsorin, joka maksaa haluamansa summan lapsen lukutunneista yhden kuukauden ajan. Lukutunneista pidetään kirjaa ja luokassa käsitellään lapsen oikeuksiin liittyviä teemoja Taksvärkki ry:n tuottaman pedagogisen materiaalin pohjalta. Oppilaiden yhdessä keräämät rahat kohdistetaan Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeeseen, joka edistää tyttöjen koulutusta Malawissa ja tukee heidän mahdollisuuksiaan tehdä itsenäisiä valintoja elämässä. Espoo International Schoolissa Lukuralli on houkutellut mukaan myös yrityssponsoreita. Lenovo ja Superpark haluavat tuellaan motivoida lapsia lukemaan. Lukuralli lanseerataan näkyvästi opettajille tammikuussa 2019 järjestettävillä Educa-messuilla, joka on Suomen johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma.
www.lukuralli.fi

Mitä kerätyillä varoilla saadaan aikaan?
Tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Teiniraskaudet, nuorten tyttöjen painostaminen naimisiin ja lapsityö ovat yleisimmät syyt koulunkäynnin keskeyttämiseen. Erityisesti maaseudun nuorilta puuttuu tietoa omista oikeuksistaan ja vaihtoehdoista. Lukurallilla kerätyt varat käytetään monivuotiseen kehitysyhteistyöhankkeeseen, jonka tavoitteena on tehdä nuorista yhteisönsä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä. Hankkeessa perustetaan tyttöjen ja nuorten ryhmiä, joissa nuoret saavat vertaistukea, tietoa ja elämänhallintataitoja.

Lukutaidon lähettiläät Pauliina ja Aino
Ajatus lukurallista syntyi kahden espoolaisäidin kansalaisaktiivisuudesta ja intohimosta kannustaa koululaisia lukemaan ja tekemään samalla hyvää. Pauliina Erätuuli ja Aino Försti-Smith osallistuvat vuonna 2018 Kapua-hankkeeseen, jossa kerätään varoja tyttöjen koulutuksen edistämiseen Malawissa. Idea lukurallista syntyi tässä yhteydessä ja sitä testattiin keväällä 2018 hyvin tuloksin Espoo International Schoolissa. Palaute opettajilta oli positiivista ja lukurallin koettiin edistävän lukutaidon lisäksi myös globaalikasvatusta ja koululaisten ymmärrystä kehittyvistä maista ja tyttöjen kohtaamista haasteista. Kaksikko päätyi kehittämään konseptia yhdessä Taksvärkki ry:n kanssa ja tekemään siitä valtakunnallisen. Taksvärkki ry:n yhteydet oppilaitoksiin ja vankka pedagoginen osaaminen lisäävät hankkeen vaikuttavuutta kasvatuksellisesta näkökulmasta. Pauliina ja Aino tutustuivat syyskuussa Taksvärkin kehitysyhteistyö-hankkeeseen Malawissa. Kouluvierailuista on olemassa hyvälaatuista kuva- ja videomateriaalia.

Taksvärkki ry
Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö, jonka kehitysyhteistyö-hankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kampanjoillaan ja globaalikasvatustyöllään Taksvärkki ry kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkki ry on yksi ensimmäisistä nuorten omista kehitysyhteistyöliikkeistä. Se on toteuttanut kehitys-yhteistyöhankkeita Taksvärkki-kampanjoihin osallistuneiden suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden keräämillä varoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Jokavuotisen Taksvärkki-keräyksen suojelija on presidentti Tarja Halonen. Keräystuottojen lisäksi hankkeita rahoitetaan ulkoministeriön tuella.
 
Lukuralli_luokkahuone_Malawissa_Taksvärkkiry
Luokkahuone Malawissa. Kuvassa Taksvärkki-kampanjassa tyttöjen kouluttautumisen puolesta puhunut lukiolainen Taona.
 
Kuvat: Taksvärkki ry