Globaalikasvatusta luokkahuoneessa

Hermannin koulussa Salossa yhdeksännen luokan oppilaat katsovat videota, joka kertoo sierraleonelaisista nuorista ja heidän arjestaan. Tehtävänä on kirjoittaa post it -lapuille, mitä samanlaista ja erilaista he löytävät videosta ja omasta elämästään. Taksvärkin kouluttaja Liina Rintalan vetämä työpaja on yksi esimerkki kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksesta.

Mitä se globaalikasvatus oikein on?

”Globaalikasvatus käsittelee yhteiskunnalle keskeisiä asioita kehityskymyksistä rauhaan, ympäristöasioihin ja ihmisoikeuksiin. Lapset ovat tulevaisuuden ratkaisijoita. Pyrkimyksenä on kasvattaa heistä aktiivisia, kriittisiä ja luovia ihmisiä, joilla on tietoa, taitoa ja halua rakentaa oikeudenmukaista tulevaisuutta”, sanoo Kepassa keväällä alkanutta ”Koulu maailmaa muuttamaan” -hanketta vetävä Hannu Niemelä.

Hermannin koulussa oppilaat siirtyvät mielipidejanalle. Luokan toiseen laitaan menevät ne, jotka ovat samaa mieltä Rintalan esittämien väittämien kanssa ja toiseen laitaan ne, jotka ovat eri mieltä. Rintala kyselee perusteluita mielipiteille ja muistuttaa monessa yhteydessä, ettei saisi ajatella, että jokin on väistämätöntä. Asioita on mahdollista muuttaa. Melanie Müil, Aino Lahnalampi ja Julia Ahvenus pitivät tuntia ajatuksia herättävänä ja mukavana vaihteluna normaalille koulutyölle. Müil muistaa, että 90 prosenttia maailman nuorista asuu kehitysmaissa. Tieto hätkähdytti koko luokkaa. ”Luokassa viestini on, että ihmiset ovat samanlaisia eri puolilla maailmaa”, Rintala sanoo.
 
Yllä otteita artikkelista Maailma koulussa, joka on julkaistu Maailman Kuvalehden numerossa 12/2016. Lue juttu kokonaisuudessaan täällä.
 
 
Koulu maailmaa muuttamaan
 
Kaksivuotinen (2016-2017) hanke tarjoaa opettajille, kouluille ja kuntien opetustoimille maksutonta tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen. Globaalikasvatusverkostoon kuuluvien kansalaisjärjestöjen kuten Taksvärkki ry:n kasvatusammattilaiset suunnittelevat ja toteuttavat koulutukset. Hanketta koordinoi Kepa ja sitä tuetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Teemoja ovat rauha, kriisit, konfliktit, kestävä kehitys, maailmankansalaisuus, globaali vastuu, ihmis- ja lapsen oikeudet ja yhdenvertaisuus. Tarjolla on inspiraatiota, ajantasaista tietoa, pedagogisia menetelmiä ja käytännön harjoituksia luokkiin ja koulun arkeen. Koulutuksia on ympäri Suomea: seminaaripäiviä, räätälöityjä koulutuksia ja verkkokoulutusta.

Kevään 2017 laajan koulutustarjonnan näet täältä.
 
kmm_um_uutiskirje_800x413px