INSTRUKTIONER

Instruktioner för skolan

1. Utnämn en ansvarig person eller arbetsgrupp

I samband med anmälningen ombeds skolorna utnämna en kontaktperson för läroanstalten. Utöver detta kan ni i skolan grunda en Dagsverkesarbetsgrupp som står för planeringen och det praktiska genomförandet av Dagsverkesinsamlingen. Ni kan också utnämna en egen Dagsverkesansvarig i varje klass eller grupp.

2. Studera materialet kring insamlingen

Till de skolor som anmält sig till insamlingen skickar vi:

   • Deltagarhandböcker enligt antal elever
   • Affischer
   • Anvisningar för dagsverkeskampanjen
   • En arbetsblankett för varje deltagare
   • En redovisningsblankett och ett svarskuvert
   • Sparbössor enligt skolans beställning och ett förhandsifyllt paketadresskort för deras returnering

Dagsverkes arbetsblanketter och sparbössor kan skolan bara använda för Sinnesfrihet -dagsverkesinsamling arrangerade av Dagsverke rf.

3. Sprid information till deltagarna i insamlingen

Handböckerna kan delas ut till eleverna redan före insamlingsdagen. Deltagarna uppmuntras att läsa handboken och diskutera den exempelvis i skolan, hemma eller bland vännerna. Eleverna ombeds anmäla sig till Dagsverke inom ett par dagar från det att de har fått handböcker.

4.a Ordna en Dagsverkesdag

Dagsverkesdagen kan arrangeras som en dags arbete eller som ett gemensamt evenemang för hela skolan.

Varje elev som deltar i Dagsverke rf:s insamling får en arbetsblankett. Den är samtidigt en kontrollblankett av vilken den andra delen lämnas åt arbetsgivaren som kvitto. Arbetsblanketten är samtidigt också en försäkringsblankett.

Arbetsblanketterna delas ut till eleverna före Dagsverkesdagen. Under den skoldag som följer på insamlingsdagen tar eleven med sig sin arbetsblankett till skolans eller klassens Dagsverkeskontaktperson.

Arbetsgivare betalar Dagsverkeslönen direkt på Dagsverke rf:s konto. På gireringen måste antecknas det skolspecifika referensnumret som står på arbetsblanketten. Privatpersoner kan också göra betalningen via MobilePay. Numret finns på arbetsblanketten.

Dagsverke rf rekommenderar inte kontantbetalningar eftersom bara ett litet antal banker tar upp pengar.

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Av de insamlade arbetsblanketterna blir delarna i skolan, de behöver inte returneras till Dagsverke rf:s kansli. Observera att arbetsblanketter som inte används skall förstöras. På det sättet förebygger vi oegentligheter.

4.b Ordna en insamling med sparbössa

Sparbössor levereras bara till de skolor som beställt dem. Också den summa som samlats in med bössor antecknas på sammandragsblanketten. Pengarna redovisas med närmaste TalletusOtto automaten med kortet som Dagsverke rf skickar.

5. Redovisa inkomsterna från insamlingen

Då alla klasser har redovisat sina insamlingsresultat samman­fattar kontaktpersonen dem på redovisningsblanketten och betalar in de insamlade medlen på Dagsverke rf:s konto Nordea FI96 1521 3000 1014 53. Följ de anvisningar som Dagsverke rf har skickat. Vid gireringen är det viktigt att ange läroanstaltens eget referensnumret. Bara på det sättet får vi veta från vilken läroanstalt medlen kommer. Referensnumret finns på sammanfattningsblanketten. Andra alternativ för redovisning är med TalletusOtto kortet. Vänligen kontakta Dagsverke rf:s Hanne Kotilainen tel. 050 341 5507 eller ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi för det.

Skolans kontaktperson returnerar redovisningsblanketten i det returkuvertet och alla bössor med det förhandsifyllt paketadresskort till Dagsverke rf:s kansli.

Alla deltagare är försäkrade

Dagsverke rf har tecknat olycksförsäkring för alla som deltar i Dagsverksinsamlingen. Arbetstagarna är försäkrade i If Skadeförsäkringsbolaget. Olycksfallsförsäkringens nummer är SP1345508.

Frågor?

Dagsverke rf:s kansli ger gärna tilläggsinformation vid behov eller sänder er tilläggsmaterial.
Kontakta: Hanne Kotilainen, tel. 050 341 5507 eller ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi.

 
”Dagsverke är ett sätt att göra världen till en bättre plats och påverka saker som andra kanske ännu inte gör.”Sakke, 18, Finland

Instruktioner för arbetsgivaren

Dagsverkesdagen förenar på ett unikt sätt finländska arbetsgivare och unga. Studerande och skolelever får chansen att visa sin förmåga och skaffa sig värdefull arbetserfarenhet. Företagen för sin del får utöver de ungas arbetsinsats en chans att berätta om sin egen bransch och sitt företag som framtida arbetsgivare.

Dagsverke rf:s verksamhet bygger på de Dagsverkesarvoden som arbetsgivare ger för Dagsverkesarbetet. Med de donerade medlen kan Dagsverke rf genomföra utvecklingssamarbetsprojekt som förbättrar livsvillkoren för barn och unga i utvecklingsländerna.

Dagsverke rf:s verksamhet är professionell och väl övervakad. Bland annat utrikesministeriet och undervisningsministeriet stöder organisationens verksamhet. Dagsverke rf:s kostnader för insamlingarna hör till de lägsta i landet, omkring 10 procent.

Det är lätt att delta i Dagsverkesinsamlingen. Du kan komma överens om Dagsverkesdagen direkt med en skola eller med enskilda skolungdomar eller studerande.

Varje skolungdom eller studerande som deltar i en Dagsverkesinsamling är olycksfallsförsäkrad i If Skadeförsäkringsbolaget för den händelse olyckan är framme. Olycksfallsförsäkringens nummer är SP1345508.

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverkesarbete är 15 euro. Man behöver inte innehålla förskottskatt eller erlägga socialskyddsavgift på en Dagsverkeslön.

Arbetsblankett och betalning

Alla de skolungdomar och studerande som deltar i insamlingen får en arbetsblankett av vilken en del blir hos arbetsgivaren som kvitto. På baksidan av blanketten finns instruktioner för hur lönen betalas ut.

Arbetsgivaren kan betala Dagsverkeslönen direkt på Dagsverke rf:s konto (Nordea FI96 1521 3000 1014 53). Vid gireringen bör det skolspecifika referensnumret anges. Det står antecknat på arbetsblanketten.

Privatpersoner kan också göra betalningen via MobilePay. Numret finns på arbetsblanketten.

Frågor?

Tilläggsuppgifter om Dagsverkesinsamlingen ger insamlingskoordinator Hanne Kotilainen tel. 050 341 5507 eller ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi.

 
”Ifall jag deltar i Dagsverke hjälper jag någon som liknar mig själv. Så att den personen skulle ha samma möjligheter som jag.”Ella, 15, Finland

Instruktioner för elevkåren

Aktivera elevkåren för Dagsverke. Erfarenhet är inte ett måste, det räcker att man är ivrig!

Elevkåren kan aktivera sig i Dagsverkeskampanjen även om skolan inte tidigare har deltagit i en sådan kampanj. En aktiv elevkår ser till att skolan tar del av Dagsverkeskampanjtemat på ett mångsidigt sätt och utnyttjar kampanjmaterialet. Inled kampanjen med att välja Dagsverkesansvariga inom elevkåren. De planerar sedan hur Dagsverkeskampanjen ska genomföras i skolan. En annan idé är att utse en Dagsverkesansvarig från varje klass.

Varför Dagsverke?

   • I Dagsverke försvarar ni ungdomarnas rättigheter.
   • Genom att jobba en dag och donera er ersättningen stöder ni ungdomar i Nepal.
   • Dagsverke är utvecklingssamarbete från unga till unga.

Genomför Dagsverkeskampanjen

Före Dagsverkesdagen går klassernas eller elevkårens gemensamma Dagsverkesansvariga igenom kampanjmaterialet och fattar beslut om hur man i skolan ska ta upp kampanjtemat. De kan exempelvis välja att ordna program som har med temat att göra, berätta om temat i sina egna klasser under en grupphandledartimme eller kanske ordna en studiecirkel kring kampanjtemat eller landet som kampanjen gäller.

1) Dagsverkesinsamling

Eleverna eller studerandena arbetar en skoldag för någon och donerar lönen till insamlingen.

2) Dagsverkestalko

Skolan eller klassen ordnar ett eget talko. Kanske lokala företag, kommunen eller församlingen är intresserade av att anlita talkogänget.

3) Dagsverkesevenemang

Elevkåren kan ordna t.ex. en band-kväll, en basar eller en loppmarknad. Intäkterna från evenemanget doneras till Dagsverkesinsamlingen.

4) Kioskintäkter

Elevkåren kan donera intäkterna från skolans kafé eller kiosk till Dagsverkesinsamlingen, t.ex. under en vecka.

Kampanjinformation

   • Ordna en filmvisning där ni tillsammans tittar på dokumentären som handlar om kampanjmålet Sinnesfrihet och nepalesiska unga.
   • Skolan kan dessutom boka in en utbildare i global fostran som ger kampanjens tema liv under en eller flera lektioner.
   • De Dagsverkesansvariga följer med hur utvecklingssamarbetsprojektet framskrider via nyhetsbreven, Dagsverkes webbplats och instagram och berättar om nyheter exempelvis under en grupphandledningslektion.
   • Ta in uppgifter om intäkterna både från skolans egen och från den nationella Dagsverkesinsamlingen i skolans årsberättelse.
   • Offentliggör resultatet från skolans egen och den nationella Dagsverkesinsamlingen på skolans våravslutning.

Tips för dig som vill hitta Dagsverkesarbetsplats

   • Samla idéer om bra arbetsplatser och gör upp en affisch över dem.
   • Be den lokala tidningen ta in en nyhet om Dagsverkesdagen så att arbetsgivare som har arbetsuppdrag kan ta kontakt direkt med skolan.
   • Kanske det går att hitta en Dagsverkesplats på föräldrarnas arbete, i lokala företag, föreningar, församlingar eller hemma.
   • S-gruppen är med i Dagsverkeskampanjen och erbjuder arbetsplatser på flera olika orter och ger en möjlighet att pröva på olika arbeten inom handeln. I S-gruppen ingår bland annat Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos. Ta kontakt med chefen i affären, gärna minst två veckor före Dagsverkesdagen.

Elevkåren kan gärna uppmuntra studerande att söka Dagsverkesarbete utanför hemmet så att arbetsdagen också ger värdefull arbetserfarenhet. Dagsverkesdagen kan dessutom kombineras med Prao så att arbetet på prao-platsen fortsätter en dag längre än annars. Alla ska få ett arbetsintyg över Dagsverkesarbetet.