Påverka! -workshop

”Barn och unga måste få delta i beslutsfattande, för de själva känner bäst till sin egen ställning och sina egna utmaningar.”

– Betsy, 18, Panajachel, Guatemala

Grund för att påverka? På vilket sätt?

Påverka! -workshop är metoder för att inspirera unga till samhällsengagemang y påverkansarbete som passar för ungdomar. Istället för att hålla tal eller konferens får de unga jobba med ett ämne genom ställningstagande målningar, affischer eller hörspel. De unga leds in i en process i vilken de tar itu med ett problem de valt ut tillsammans, och sedan gör de något för att lösa det.

Metodhandboken (på finska) kan laddas ner här.

Boka ett avgiftsfritt skolbesök och Påverka! -workshop till er skola här.
 


 
Kontakta oss för mer information:

Anna Kivimäki
planerare för global fostran / Dagsverke rf
Tel. 050 3485 668 eller anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi