Unga påverkare

Vilka saker vill du påverka?
Nepalesiska och finländska unga berättar.

4 Fakta om Nepal

2/3 av landet är bergsbeklätt. Himalayas högsta topp Mount Everest är beläget i Nepal.

I Nepal finns 29 miljoner invånare.

40 % av befolkningen är under 20 år.

I landet talas 123 olika språk. De vanligaste är nepali, maithili och bhojpuri.

 
sanmbia18arki01
”Vissa vågar inte berätta ifall de upplevt mobbing. De håller det hemligt. Det här kan påverka ungas välmående och kan till exempel leda till depression. Om någon blir mobbad kan den personen komma till elevkåren och berätta om det till styrelsens medlemmar. Vi hjälper till att lösa problemet”, berättar Ashmita, 14.

”Ungdomar förstår inte alltid varandra. Man debatterar om saker, fast man inte vet hur de egentligen är. Världen är allas hem, och jag vill att alla ska respektera varandra.”Ashmita, 14, Nepal

”Ifall jag deltar i Dagsverke hjälper jag någon som liknar mig själv. Så att den personen skulle ha samma möjligheter som jag.”Ella, 15, Finland
”Mitt mål är att skapa förändring. Ungas problem är samma överallt i världen. Först måste de identifieras, sen kan man lösa dem tillsammans.”Chandani, 17, Nepal

Skolor i Nepal

Undervisningen är gratis i statens grundskolor. Skoluniformen och allt material måste införskaffas själv.

Ungas röster har knappt hörts i beslutsfattandet. Man har försökt öka ungas deltagande genom att grunda ungdomsråd och olika slags klubbar i skolor.

 

Vill du veta mer?

Kolla in undersökningen om unga i Nepal (på finska) här.

 
sanmbia18arki01
”Mens är ett tabubelagt ämne i Nepal. När vi ännu inte hade vilorum eller toalett för flickor, måste flickor oftast gå hem från skolan direkt då deras mens började”, berättar Chandani.

”Största delen av unga vill ha ett bra jobb, men en dålig arbetsmarknad och hopplöshet leder unga på fel spår, tillexempel till att använda rusmedel.”Salin, 14, Nepal

”Dagsverke är ett sätt att göra världen till en bättre plats och påverka saker som andra kanske ännu inte gör.”Sakke, 18, Finland
”Vi lär oss tillsammans om mens med pojkarna. De gamla övertygelserna och den felaktiga infon hör till det förflutna. Vi är en ny generation.”Barsha, 16, Nepal

 
sanmbia18arki01
”En av de viktigaste sakerna i elevkårens verksamhet är att här kan man berätta om sina problem utan att vara rädd. Ingen blir dömd och alla kan fritt uttrycka sig själv”, berättar Chandani som gick med i elevkårsstyrelsen när hon var på sjätte klass.

”Förr var jag blyg och vågade inte prata inför folk. Nu har jag blivit bättre på att uppträda och fått mer självsäkerhet.”Prakash, 15, Nepal

”Jag skulle vilja att människor var likaberättigade överallt. Och att man gemensamt skulle ta ansvar över gemensamma saker.”Sonja, 17, Finland
”Jag vill att all diskriminering, vare sig det handlar om kast, religion, språkgrupper, identitet och könstillhörighet ska upphöra.”Supriya, 16, Nepal