Påverka! -workshop

”Barn och unga måste få delta i beslutsfattande, för de själva känner bäst till sin egen ställning och sina egna utmaningar.”

(Betsy Rosales Macá, 18, Panajachel, Guatemala)

Grund för att påverka? På vilket sätt?

Påverka! -workshop är metoder för att inspirera unga till samhällsengagemang y påverkansarbete som passar för ungdomar. Istället för att hålla tal eller konferens får de unga jobba med ett ämne genom ställningstagande målningar, affischer eller hörspel. De unga leds in i en process i vilken de tar itu med ett problem de valt ut tillsammans, och sedan gör de något för att lösa det.

Boka ett avgiftsfritt skolbesök och workshop till er skola här eller kontakta oss:

Leena Honkasalo
planerare för fostran till internationalism / Dagsverke rf
Tel. 09-5845 5504 eller leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi