Lektionsuppgifter

De här lektionsuppgifterna ställer in deltagarna på att fundera på ungas påverkansmöjligheter, aktivt medborgarskap, mänskliga rättigheter och jämlikhet såväl i Nepal som i Finland. Syftet med uppgifterna är att uppmuntra unga att verka för en rättvisare värld. De hjälper en att leva sig in i de nepalesiska ungdomarnas vardag och att hitta likheter med sitt eget liv. Uppgifterna utvecklar kunskaper och färdigheter men uppmuntrar en också att bli medveten om sina egna attityder och att utmana dem.

Uppgifterna är tänkta för lektioner i grundskolans sjunde till nionde klass och i andra stadiets läroanstalter. Uppgifterna genomförs under en lärares ledning. Deras längd varierar mellan 15 minuter till en hel lektion. Instruktioner för uppgifterna och bilagorna finns i PDF-format, som lätt kan skrivas ut. I instruktionerna framgår det också hur lång tid det lönar sig att boka för uppgiften, för vilken storleks grupp den lämpar sig och vilka tillbehör som behövs.

Uppgift 1: Unga påverkare

I uppgiften funderar man med hjälp av exempel på varför och hur ungdomar börjar påverka saker och vad som hjälper dem att lyckas. Bekanta er med berättelserna av de tre unga påverkarna och bygg tillsammans en tankekarta om att påverka. Syftet är att få insikter i olika sätt för ungdomar att vara aktiva, att delta och påverka sin näromgivning och samhället.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Ungas berättelser [länk]

Uppgift 2: Det första intrycket

Låt bilderna som är tagna i Nepal gå runt i ringen och skriv i tur och ordning ert första intryck av dem. Jämför sedan det ni skrivit. Såg olika personer olika saker i bilderna? Vad beror det på? Fundera också på hurdan bild av Nepal som skapas på basis av bilderna och vad som lämnas utanför bilderna. Uppgifter utvecklar på förmågan till multiläskunnighet och fungerar som en inledning till att bekanta sig med Nepal.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Bilder [länk]

Uppgift 3: Unga i media

Uppgiften övar färdigheter i mediekritik och utvecklar multiläskunnighet. Sök rubriker, bilder och texter ur nyhetstidningar och tidskrifter som behandlar ungdomar och gör ett kollage av dem. Fundera sedan tillsammans på hur ungdomar representeras i media och om ungdomars egna röster blir hörda.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 4: Ta ett steg framåt

I den här uppgiften som använder sig av dramainslag får deltagarna sätta sig in i en annan persons situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Var och en får en roll som man lever sig in i. Gå sedan igenom vad som förutsätts för ett gott liv och tänk på om de uppfylls för rollfiguren i fråga. Bland rollerna finns det såväl rika som fattiga personer, både från Nepal och från Finland. Tanken med uppgiften är att via exempel bekanta sig med livet i Nepal och utmana stereotypier om utvecklingsländer.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Lappar med roller [linkki]

Uppgift 5: Likheter och olikheter

Syftet med uppgiften är att bekanta sig med ungdomars liv och med skolan i Nepal, samt att hitta likheter mellan sitt eget liv och nepalesiska ungdomars vardag. Titta först på Elevkårerna stannar inte hemma -videon och fundera sedan på vilka likheter och olikheter det finns mellan skolgången i Finland och Nepal.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 6: En dag i Rajendras liv

Titta tillsammans på videon i vilken 16-åriga Rajendra berättar om sitt liv i en liten by i Nepal. Ställ er sedan i en ring och skapa tillsammans en berättelse om Rajendras dag. Var och en föreslår i tur och ordning en sak, och alla framför den som en pantomim. Målsättningen är att leva sig in i livet hos en nepalesisk ungdom och att förbereda sig inför dramaövningarna.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 7: Värdesträcka

I uppgiften tar man ställning till olika påståenden som man motiverat kan ha olika åsikter om. Det görs genom att ställa sig på den platsen i värdesträckan som motsvarar ens egen åsikt. Meningen med uppgiften är att fundera på ungas påverkansmöjligheter och aktivt medborgarskap via sina egna attityder och värderingar. Målsättningen är att utvecklas i att uttrycka en motiverad åsikt.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 8: De ungas röster

Bekanta er med ungdomar i Nepal och deras tankar om skolgång genom att titta på de korta videoklippen med Rukmani, Bipin, Rajendra och Sagar. Videoklippen finns här. Jämför sedan vardagen och utmaningar för ungdomar och elevkårer i Nepal och Finland. Frågorna i uppgiften styr diskussionen.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med unga i Nepal med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:
Utbildning river murar -kampanjens morgonsamling [länk]. Den cirka fyra minuter långa radioinspelningen, där finländska unga funderar kring teman som hör ihop med elevkårer i Nepal.
Elevkårerna stannar inte hemma -kampanjvideo [länk]. I den åtta minuter långa dokumentären bekantar vi oss med 14-åriga Chandika och 17-åriga Subash och Sargam. Ungdomarna berättar om sitt liv och sin vardag i Nepal, om elevkårers ställning och framtiden för sitt lands ungdomar.
Ungas röster från Nepal [länk]. I de korta videosnuttarna pratar ungdomarna Rukmani, Bipin, Rajendra och Sagar om utmaningar i sitt hemland Nepal, om sina drömmar och om ungdomars påverkansmöjligheter.
 
 
Tilläggsinformation och respons på uppgifterna:
Leena Honkasalo
planerare för global fostran
+ 358 (0)50 348 5668
leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi