Anmälning till kampanjen

Anmäl din skola till kampanjen eller boka ett skolbesök med formuläret nedan.

Genom att arbeta och delta i Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomarna elevkårernas arbete i Nepal för en bättre fungerande skolomgivning gällande såväl vattendistribution och toaletter som jämlikhet.

De unga aktiva i elevkåren stannar inte hemma utan förändrar attityder och utvecklar sina byar och skolor. Elevkårsaktiva gör påverkansarbete och stöder dem som behöver hjälp.

Skolorna och läroanstalterna kan delta i insamlingen den dag som enligt schemat passar dem bäst.

Anmäl er senast en vecka före er egen Dagsverkesdagen, så att vi hinner skicka instruktioner arbetsblanketter och läromaterial.

Allt material och skolbesök är avgiftsfritt för skolorna. Alla deltagande elever är försäkrade.

Anmälning

Läs mer om Dagsverksinsamling i det här läsåret och anmäl din skola i Dagsverke på Dagsverkes hemsida.