Stöd elevkårerna i Nepal att förändra attityder och utveckla sina byar och skolor.

I Dagsverke arbetar eleverna för en dag och donerar sin lön till Dagsverkesinsamlingen.

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret.

Dagsverke är de ungas eget utvecklingssamarbete, direkt från unga till unga.

Delta i kampanjen!

Finska ungar hjälper med att grunda elevkårer, de främjar barns och ungas mänskliga rättigheter och möjligheter att styra sitt eget liv.
Anmäl din skola
Boka ett skolbesök
Material till lektioner

 

Kampanjinfo

Dagsverkeskampanj 2015–2016 — ge de unga i Nepal en av dina skoldagar

suora puhekupla ruotsi

Ungdomar i bergsskolor i Nepal måste besegra olika problem och utmaningar. Många har föräldrar som inte förstår vikten av utbildning, det fattas rent dricksvatten och toaletter i många skolor, diskriminering är ett verkligt problem och barnens och ungdomars åsikter tas inte i beaktande.

I Dagsverkeskampanjen stöder finländska ungdomar grundandet av elevkårer i Nepal. Elevkårsaktiva gör påverkansarbete och stöder dem som behöver hjälp i skolor och byar.

De unga aktiva i elevkåren stannar inte hemma utan förändrar attityder och utvecklar sina byar och skolor. Elevkårerna arbetar för en bättre fungerande skolomgivning gällande såväl vattendistribution och toaletter som jämlikhet.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Finska ungdomar bidrar till att grunda elevkårer in Nepal och att inleda verksamheten i byskolor i sex distrikt. Ungdomarna lär sig om påverkansmöjligheter, sprider information och får till stånd förändringar i sina byar. På plats arbetar Dagsverkes nepalesiska samarbetsorganisation ECCA.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, ordförande för Dagsverkeskommittén 1985-1988.

Till höger finns en lista över de skolor som har donerat en av sina skoldagar till unga i Nepal.

Lärare / elevkår är din skola redan med i Dagsverket?

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Välkommen med!

Dagsverkesinsamlingen

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Olika insamlingsmetoder

  • Eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling.
  • Skolan ordnar ett Dagsverkesevenemang, t.ex. en konsert eller en basar, och intäkterna doneras till insamlingen.
  • Elevkåren deltar genom att donera en del av intäkterna från sitt kafé eller sin kiosk till insamlingen.

Var hitta Dagsverkesplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

  • i en butik: som kassa, med att packa upp leveranser, som inventariehjälp
  • på ett kontor: sköta postning eller kopiering
  • på ett kafé: sköta disk eller torka bord
  • i hushåll: sköta barn, städa
  • eller varför inte i riksdagen som biträde

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Annons i lokaltidningen

Skolan kan sätta in en radannons i lokaltidningen så att arbetsgivare får veta när skolan har Dagsverkesdag och vem de kan kontakta om de har arbetsplatser att erbjuda. Annonsavgiften kan skolan dra av från de insamlade medlen i enlighet med lagen om penninginsamlingar. Annonstexten kunde exempelvis se ut så här:

Eleverna i Smalvikens högstadium söker Dagsverkesplatser. Skolan har Dagsverkesdag 11.11.2015. Anmälan om arbetsplatser till Lisa Lindholm tfn 09 111 111.

Dagsverkesdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverkesdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverkesdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb.

Arbete i affärer som hör till S-gruppen

S-gruppen deltar i Dagsverkeskampanjen och erbjuder möjlighet att pröva på olika typer av arbeten i mataffärsbranschen på flera olika orter. Till S-gruppen hör bl.a. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos.

Uppmuntra eleverna att modigt ta kontakt direkt med chefen för affären och var ute i god tid, minst två veckor i förväg. Hur många dagsverkare de olika affärerna kan ta emot beror på om och hur arbetssituationen i affären gör det möjligt att handleda de unga i deras arbetsuppgifter.
 

Tillstånd nr POL/2014/13672 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen
Insamlingstid och -område: 1.6.2015–31.5.2020, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2015/4495/26.5.2015 beviljat av Ålands landskapsregering
Giltighetsstid och -område: 1.8.2015–31.7.2016 – landskapet Åland