Elevkårerna i nepal vill

HA RENT DRICKSVATTEN

UTVECKLA BYSKOLOR

SLUTA DISKRIMINERINGEN

Vad åstadkoms med ert deltagande?
50€

Vattenreningsverk i fem klassrum.

150€

Byggandet av ett dass för skolan.

15€

En tredagars elevkårsutbildning för en ung.

DAGSVERKESKAMPANJ 2015–2016

Stöd elevkårerna i Nepal att förändra sina attityder och utveckla sina byar och skolor.

I Dagsverke arbetar eleverna för en dag och donerar sin lön till Dagsverkesinsamlingen.

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret.

Dagsverke är de ungas eget utvecklingssamarbete, direkt från unga till unga.

Delta i kampanjen!

Finska ungar hjälper med att grunda elevkårer, de främjar barns och ungas mänskliga rättigheter och möjligheter att styra sitt eget liv.

Anmäl din skola / Boka ett skolbesök Läs mer om kampanjen Material till lektioner

VAD VILL NEPALESISKA SKOLBARN HA?

SE KORTDOKUMENTÄR | ► Se alla videor

DELTA I KAMPANJEN!

Du hjälper byskolorna att grunda elevkårer och främjar nepalesiska barns och ungas rättigheter och möjligheter att styra sitt eget liv.

Anmäl din skola till samlingen Läs mer om kampanjen

UNGARNAS HISTORIER

► Läs alla historier
Utbildningens vikt ligger i att den minskar på diskrimineringen i vår by och på ojämställdhet mellan kvinnor och män. Sagar, 15
Tack vare elevkåren är omgivningen kring vår skola snygg och ren och vi har tillgång till rent dricksvatten. Bipin, 13
Jag har varit verksam inom elevkåren i fyra år. Min förmåga att tala har förbättrats och jag har varit med och gjort förändringar och gett information åt andra elever i min skola. Subash, 17

BILDTÄVLING

Ta en bild av din Dagsverks- dag och lägg upp den på Instagram, Facebook eller Twitter. Vi lottar ut S-grupp- ens presentkort varje månad bland alla som deltagit.

#stannarintehemma
#enjääkotiin

BILDER OM NEPAL

► Se alla bilder