Oppituntitehtäviä

Nämä oppituntitehtävät virittävät pohtimaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia, aktiivista kansalaisuutta, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa niin Nepalissa kuin Suomessa. Tehtävien tarkoituksena on innostaa nuoria toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Ne auttavat eläytymään nepalilaisten nuorten arkeen ja unelmiin ja löytämään yhtäläisyyksiä. Tehtävät kehittävät tietoja ja taitoja mutta kannustavat myös tiedostamaan ja haastamaan omia asenteita.

Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Tehtävien ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Ohjeissa kerrotaan myös, miten kauan aikaa tehtävään on hyvä varata, minkä kokoiselle ryhmälle se sopii ja mitä tarvikkeita vaaditaan.

Tehtävä 1: Nuoret vaikuttajat

Tehtävässä pohditaan esimerkkien valossa, miksi ja miten nuoret ryhtyvät vaikuttamaan asioihin ja mikä auttaa heitä onnistumaan. Tutustukaa kolmen nuoren vaikuttajan tarinaan ja rakentakaa yhdessä miellekartta vaikuttamisesta. Tavoitteena on oivaltaa, millä tavoin nuori voi olla aktiivinen, osallistua ja vaikuttaa lähiympäristössä ja yhteiskunnassa.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Nuorten tarinat [linkki]

Tehtävä 2: Ensivaikutelma

Kierrättäkää Nepalissa otettuja valokuvia piirissä ja kirjoittakaa vuorotellen ensivaikutelmanne kuvista. Verratkaa sitten kirjoituksia. Näkivätkö eri ihmiset kuvissa eri asioita? Mistä se johtuu? Pohtikaa myös, millainen kuva Nepalista kuvien perusteella muodostuu ja mitä kuvien ulkopuolelle on jäänyt. Tehtävä kehittää monilukutaitoa, ja se toimii johdantona Nepaliin tutustumiselle.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Kuvat [linkki]

Tehtävä 3: Nuoret mediassa

Tehtävä valmentaa mediakriittisyyteen ja kehittää monilukutaitoa. Etsikää nuoriin liittyviä otsikoita, kuvia ja tekstejä sanoma- ja aikakauslehdissä ja kootkaa niistä kollaasi. Pohtikaa sitten yhdessä, miten nuoret esitetään mediassa ja pääseekö nuorten oma ääni kuuluviin.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 4: Ota askel eteenpäin

Draamallisessa tehtävässä pääsette asettumaan toisen asemaan ja pohtimaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla. Roolien joukossa on niin rikkaita kuin köyhiäkin sekä Nepalista että Suomesta. Tehtävän tarkoitus on tutustua esimerkkien kautta elämään Nepalissa ja haastaa stereotypioita kehitysmaista.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Roolilaput [linkki]

Tehtävä 5: Yhtäläisyydet ja erot

Tehtävän tarkoituksena on tutustua nuorten elämään ja kouluun Nepalissa sekä etsiä yhtymäkohtia oman elämän ja Nepalin nuorten arjen välillä. Katsokaa aluksi Oppilaskunnat eivät jää kotiin -video ja pohtikaa sitten, mitä samaa ja mitä erilaista on koulunkäynnissä Suomessa ja Nepalissa.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 6: Rajendran päivä

Katsokaa yhdessä video, jossa 16-vuotias Rajendra kertoo elämästään pienessä kylässä Nepalissa. Asettukaa sitten piiriin ja luokaa yhdessä tarina Rajendran päivästä. Jokainen ehdottaa vuorollaan yhden asian, ja kaikki esittävät sen pantomiimina. Tavoitteena on eläytyä nepalilaisen nuoren elämään ja virittäytyä draamaharjoituksiin.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 7: Arvojana

Tehtävässä otetaan kantaa väitteisiin, joista voi perustellusti olla kahta mieltä, asettumalla arvojanalle omaa näkemystä vastaavaan kohtaan. Tarkoituksena on pohtia nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja aktiivista kansalaisuutta omien asenteiden ja arvojen kautta. Tavoitteena on kehittyä perustellun mielipiteen ilmaisemisessa.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 8: Nuorten ääniä

Tutustukaa Nepalin nuoriin ja heidän ajatuksiinsa koulunkäynnistä ja oppilaskuntatoiminnasta katsomalla lyhyet videot, joissa pääsevät ääneen Rukmani, Bipin, Rajendra ja Sagar. Videot löytyvät täältä. Verratkaa sitten nuorten ja oppilaskuntien arkea ja haasteita Nepalissa ja Suomessa. Tehtävän kysymykset ohjaavat keskustelua.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Muuta materiaalia tunneille

Tehtävien lisäksi kannattaa tutustua Nepaliin ja kyläkoulujen oppilaskuntanuoriin audiovisuaalisen materiaalin avulla. Oppitunneille sopivat:
Koulutus murtaa muureja -kampanjan aamunavaus [linkki]. Kolmen ja puolen minuutin mittainen radiokuunnelma, jossa suomalaiset nuoret pohtivat Nepalin nuorten elämään liittyviä teemoja.
Oppilaskunnat eivät jää kotiin -lyhytdokumentti [linkki]. Yhdeksän minuutin pituisessa dokumentissa tutustutaan 14-vuotiaaseen Chandikaan ja 17-vuotiaisiin Subashiin ja Sargamiin. Nuoret kertovat elämästään ja arjestaan vuoristokylissä Nepalissa, oppilaskuntien toiminnasta ja niiden saavutuksista.
Nuorten ääniä Nepalista [linkki]. Lyhyissä videopätkissä nuoret Rukmani, Bipin, Rajendra ja Sagar puhuvat nuorten haasteista vuoristokylissä Nepalissa sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.
 
 
Lisätietoa ja palaute tehtävistä:
Anna Kivimäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
+ 358 (0)50 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi