Fotonovela.fi

”Aito vuorovaikutuksen tuntu toisella puolella maailmaa asuvien nuorten kanssa.” – Opettaja

”Pidin Fotonovelan tarinoista, koska ne kertovat eri maiden kulttuureista ja asioista.” – Oppilas

”Mukavuusaste 10/10.” – Oppilas

 
Fotonovela-työpajoissa nuoret eri puolella maailmaa luovat tarinoita samoista aiheista ja samalla tekniikalla mutta kukin omasta kokemusmaailmastaan käsin. Valmiit Fotonovela-tarinat julkaistaan helppokäyttöisellä internetsivustolla www.fotonovela.fi. Tarinat ovat luettavissa suomeksi, espanjaksi ja englanniksi, jotta nuoret eri maissa voivat tutustua toistensa tarinoihin.

Fotonovela-menetelmä on suunniteltu tukemaan suomalaisten opetussuunnitelmien arvopohjan ja tavoitteiden toteutusta käytännössä. Se on oppiainerajoja ylittävä menetelmä perusopetuksen laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien toteutukseen. Fotonovela sopii stereotypioiden purkuun sekä kyseenalaistamisen ja argumentoinnin harjoitteluun. Ennen kaikkea Fotonovelan luova työskentelyote tarjoaa nuoren osallisuutta, vaikuttamista ja mielipiteen ilmaisua tukevan alustan oppimiselle. Menetelmä auttaa hahmottamaan maailmaa ja tukee kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Fotonovela kehittää monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Fotonovela antaa nuorille puheenvuoron. Fotonovela-tarinoissa nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja heidän omat ajatuksensa ja mielipiteensä pääsevät kuuluviin sanoin ja kuvin. Nuoret rajaavat aiheen ja valitsevat näkökulman itse. Fotonovela-työpaja sopii yläkouluun ja toiselle asteelle ja kestää 4–6 tuntia.

Kiinnostuitko?

Tutustu Fotonovelaan tarkemmin täällä.
Lataa Fotonovela-menetelmäopas tästä.
Ota yhteyttä ja tilaa Fotonovela-työpaja kouluusi tästä.