Kielivalinta-sivulleTakaisin pääsivulle

Finländska unga har under läsåret 2004-2005 möjlighet att hjälpa nepalesiska barn och unga att skydda Nepals känsliga natur och samtidigt värna om sin egen miljö.

Genom att delta i Dagsverke rf:s insamling Visa din sanna natur kan finländska skolelever och studerande stöda bland annat iståndsättningen av skolor samt miljöläger och miljöklubbars verksamhet i Nepal.

Dagsverke rf:s lokala samarbetspartner ECCA (Environmental Camps for Conservation Awareness) har som mål att öka de nepalesiska barnens medvetenhet om miljövård och om hur naturresurser används på ett hållbart sätt.

I Finland erbjuder Dagsverke rf liksom tidigare år skolorna och läroanstalterna ett omfattande paket läromaterial: en affisch om Visa din sanna natur, en broschyr för eleverna, en handbok för läraren, läromaterial på Internet och en kassett för morgonsamlingen.

  Beställ ett avgiftsfritt skolbesök! I början av läsåret 2004-2005 utbildar Dagsverke rf unga utbildare i internationalism. De kommer sedan att resa runt i olika skolor och gratis hålla lektioner kring temat eller skräddarsydda lektioner i anknytning till ett visst läroämne. Om elevkåren, lärarna eller hela skolan är intresserade av de här tjänsterna går det bra att kontakta Dagsverke rf:s kontor: skolkoordinator Annamari Koistinen
         annamari.koistinen@taksvarkki.fi tel. 09 1502 624

År 2004-2005   
webbmaterial   
<< Upphovsmän    
<< Tack till