Bilder från Malawi

Klicka på bilderna för att göra dem större!

Upptäck bilderna av malawiska ungdomar och deras närmiljö. Vad kan finska unga identifiera sig med? Vad är likadant? Och vad är annorlunda?