Fotoutställning

Fotoutställningen berättar om malawiska ungdomars liv och om deras åsikter vad gäller skolgång och framtid. Utställningen ger några ungdomar ett ansikte och en chans att säga något åt finländska ungdomar.

Utställningen kommer att turnera på bibliotek, ungdomslokaler, läroanstalter och olika evenemang runt om i Finland.

Ni kan utan kostnad beställa den finskspråkiga fotoutställningen för En röst för flickorna -kampanjen till er skola eller ort. Svenskspråkiga texter skickas med utställningen. I mån av möjlighet och beroende på antalet beställningar ger vi er tillgång till utställningen i maximalt en veckas tid. Utställningen består av tre enkelt monterade roll up-ställningar. Utställningsdukarna är cirka 2 meter höga och 1 meter breda.

Fråga mera på adressen tiedottaja(at)taksvarkki.fi.
 
Äänitytöille_valokuvanäyttely