Instruktioner för arbetsgivaren

Dagsverkesdagen förenar på ett unikt sätt finländska arbetsgivare och unga. Studerande och skolelever får chansen att visa sin förmåga och skaffa sig värdefull arbetserfarenhet. Företagen för sin del får utöver de ungas arbetsinsats en chans att berätta om sin egen bransch och sitt företag som framtida arbetsgivare.

Dagsverke rf:s verksamhet bygger på de Dagsverkesarvoden som arbetsgivare ger för Dagsverkesarbetet. Med de donerade medlen kan Dagsverke rf genomföra utvecklingssamarbetsprojekt som förbättrar livsvillkoren för barn och unga i utvecklingsländerna.

Dagsverke rf:s verksamhet är professionell och väl övervakad. Bland annat utrikesministeriet och undervisningsministeriet stöder organisationens verksamhet. Dagsverke rf:s kostnader för insamlingarna hör till de lägsta i landet, omkring 10 procent.

Det är lätt att delta i Dagsverkesinsamlingen. Du kan komma överens om Dagsverkesdagen direkt med en skola eller med enskilda skolungdomar eller studerande.

Varje skolungdom eller studerande som deltar i en Dagsverkesinsamling är olycksfallsförsäkrad i If Skadeförsäkringsbolaget för den händelse olyckan är framme. Olycksfallsförsäkringens nummer är SP1345508.

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverkesarbete är 15 euro. Man behöver inte innehålla förskottskatt eller erlägga socialskyddsavgift på en Dagsverkeslön.

Arbetsblankett

Alla de skolungdomar och studerande som deltar i insamlingen får en arbetsblankett av vilken en del blir hos arbetsgivaren som kvitto. På baksidan av blanketten finns instruktioner för hur lönen betalas ut.

Dagsverkeslönen kan betalas direkt till skoleleven eller den studerande som sedan tar med sig pengarna till sin skola. Skolan redovisar pengarna till Dagsverke rf.

Alternativt kan arbetsgivaren betala lönen direkt på Dagsverke rf:s konto (Nordea FI96 1521 3000 1014 53). Vid gireringen bör det skolspecifika referensnumret anges. Det står antecknat på arbetsblanketten.

Tilläggsuppgifter om Dagsverkesinsamlingen ger insamlingskoordinator tel. 050 343 6479, ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi och förvaltningssekreterare tel. 050 341 5507.