logo.oranssi.ruotsi

Självsäkerhet, utbildning och jämställdhet för flickorna i Malawi!

I Dagsverke stöder du malawiska ungdomsgrupperna samt utbildning i livskunskap.

I Dagsverke arbetar eleverna för en dag och donerar sin lön till Dagsverkesinsamlingen.

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret.

Dagsverke är de ungas eget utvecklingssamarbete, direkt från unga till unga.

 

Denna Dagsverkeskampanj är över. Dagsverkesinsamling 2019–2020 och ny Sinnesfrihet-kampanj kan hittas PÅ DENNA LÄNK.

 

Dagsverkeskampanj 2017–2018 — ge de unga i Malawi en av dina skoldagar

I Malawi anses inte flickors utbildning vara lika viktig som pojkars. Tonårsgraviditet, pressen på unga att gifta sig och barnarbetskraft är de vanligaste orsakerna till att skolgången avbryts. Speciellt på landsbygden har unga inte tillräcklig information om alternativ.

I Dagsverkekampanjen En röst för flickorna stöder finländska ungdomar grundandet av egna grupper för flickor och unga i byarna i Malawi, södra Afrika. Genom att delta i Dagsverkeinsamlingen inverkar de på att malawiska flickor kan utbilda sig och bestämma över ärenden som gäller dem själva.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Malawi. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

I flick- och ungdomsgrupperna får man kamratstöd, kunskap och färdigheter i livshantering. Modiga ungdomar verkar som förebilder och förbättrar flickornas liv. Med ungdomarnas ledning kan man tala om svåra ämnen samt ändra attityder och tillvägagångssätt i byarna tillsammans med föräldrarna och byhövdingarna. På plats arbetar Dagsverkes malawiska samarbetsorganisation CYECE.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, ordförande för Dagsverkeskommittén 1985-1988.

Till höger finns en lista över de skolor som har donerat en av sina skoldagar till unga i Malawi.

Lärare / elevkår är din skola redan med i Dagsverket?

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Välkommen med!

meidankeraysruotsi

Dagsverkesinsamlingen

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Olika insamlingsmetoder

  • Eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling.
  • Skolan ordnar ett Dagsverkesevenemang, t.ex. en konsert eller en basar, och intäkterna doneras till insamlingen.
  • Elevkåren deltar genom att donera en del av intäkterna från sitt kafé eller sin kiosk till insamlingen.

Var hitta Dagsverkesplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

  • i en butik: som kassa, med att packa upp leveranser, som inventariehjälp
  • på ett kontor: sköta postning eller kopiering
  • på ett kafé: sköta disk eller torka bord
  • i hushåll: sköta barn, städa
  • eller varför inte i riksdagen som biträde.

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Annons i lokaltidningen

Skolan kan sätta in en radannons i lokaltidningen så att arbetsgivare får veta när skolan har Dagsverkesdag och vem de kan kontakta om de har arbetsplatser att erbjuda. Annonsavgiften kan skolan dra av från de insamlade medlen i enlighet med lagen om penninginsamlingar. Annonstexten kunde exempelvis se ut så här:

Eleverna i Smalvikens högstadium söker Dagsverkesplatser. Skolan har Dagsverkesdag 11.11.2016. Anmälan om arbetsplatser till Lisa Lindholm tfn 09 111 111.

Dagsverkesdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverkesdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverkesdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb.

Arbete i affärer som hör till S-gruppen

S-gruppen deltar i Dagsverkeskampanjen och erbjuder möjlighet att pröva på olika typer av arbeten i mataffärsbranschen på flera olika orter. Till S-gruppen hör bl.a. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos.

Uppmuntra eleverna att modigt ta kontakt direkt med chefen för affären och var ute i god tid, minst två veckor i förväg. Hur många dagsverkare de olika affärerna kan ta emot beror på om och hur arbetssituationen i affären gör det möjligt att handleda de unga i deras arbetsuppgifter.

Tillstånd nr POL/2014/13672/30.3.2015 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstid och -område: 1.6.2015–31.5.2020, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2017/3596/29.5.2017 beviljat av Ålands landskapsregering
Giltighetsstid och -område: 1.8.2017–31.7.2018 – landskapet Åland.