Oppilas- ja opiskelijakunnat

Oppilaskunnat ja opiskelijakunnat Taksvärkki-aktiiveina. Kokemusta ei tarvita, into tehdä riittää!

Aktiivinen oppilas- tai opiskelijakunta vastaa siitä, että koululla tutustutaan kampanjan teemaan monipuolisesti hyödyntämällä kampanjamateriaaleja. Oppilas- tai opiskelijakunta voi valita keskuudestaan Taksvärkki-vastaavat, jotka yhdessä suunnittelevat koulun Taksvärkki-kampanjan. Taksvärkki-vastaava voidaan valita myös jokaisesta luokasta.

Kampanjan toteutus

Ennen Taksvärkki-päivää luokkien tai oppilaskunnan Taksvärkki-vastaavat käyvät läpi kampanjamateriaalin ja päättävät, miten koulussa käsitellään kampanjan teemaa. He voivat esimerkiksi järjestää teemaan liittyvää ohjelmaa, perehdyttää oman luokkansa aiheeseen ryhmänohjaajan tunnilla tai järjestää kampanjan teemaan tai kohdemaahan liittyvän opintopiirin.

1) Päivätyökeräys

Työskennellään yhtenä koulupäivänä jonkun palveluksessa ja lahjoitetaan palkkio keräykseen.

2) Taksvärkki-talkoot

Luokan/koulun voimin järjestetään talkoot. Paikalliset yritykset, kunta ja seurakunta voivat olla kiinnostuneita palkkaamaan talkoolaisia.

3) Taksvärkki-tapahtuma

Oppilaskunta voi järjestää esim. bändi-illan, myyjäiset, kirpputorin tai diskon. Tapahtuman tuotot lahjoitetaan Taksvärkki-keräykseen.

4) Kioskin tuotto

Oppilaskunta voi lahjoittaa koulun kahvilan tai kioskin tuoton Taksvärkki-keräykseen esimerkiksi päivän tai viikon ajalta.

Vinkkejä kampanjasta tiedottamiseen

 • Pitäkää kampanjaan liittyvä valmis aamunavaus.
 • Järjestäkää tilaisuus, jossa katsotaan kampanjan kohteesta kertova lyhytdokumentti.
 • Taksvärkki-vastaavat seuraavat kehitysyhteistyöhankkeiden etenemistä uutiskirjeen ja Taksvärkin internetsivujen avulla ja jakavat tietojaan esimerkiksi ryhmänohjaajan tunnilla.
 • Toimittakaa koulun vuosikertomukseen tiedot sekä oman koulun että valtakunnallisen Taksvärkki-keräyksen tuotosta.
 • Julkistakaa tieto oman koulun ja valtakunnallisen Taksvärkki-keräyksen tuotosta koulun kevätjuhlassa. Kertokaa myös, mitä kohdemaassa aloitetussa kehitysyhteistyöhankkeessa on jo kevätlukukauden aikana saatu aikaan.

Vinkkejä Taksvärkki-työpaikkojen hankkimiseen

 • Ideoikaa yhdessä hyviä työpaikkoja ja tehkää niistä koulun seinälle juliste tai kollaasi.
 • Pyytäkää paikallislehteä uutisoimaan lähestyvästä Taksvärkki-päivästä, jotta työnantajat voivat ilmoittaa tarjoamistaan tehtävistä suoraan koululle.
 • Tiedottakaa mahdollisille työnantajille päivän lähestymisestä ja levittäkää koulussa tietoa työpaikoista. Huomatkaa, että S-ryhmä on mukana Taksvärkki-kampanjassa ja tarjoaa useilla paikkakunnilla mahdollisuuden tutustua erilaisiin kaupan alan töihin. S-ryhmän toimipaikkoja ovat esim. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC -market ja Sokos. Ota yhteyttä toimipaikan esimieheen mielellään kaksi viikkoa ennen varsinaista Taksvärkki-päivää.
 • Taksvärkki-paikka voi löytyä myös vanhempien työpaikalta, yrityksistä, yhdistyksistä, seurakunnista tai kotoa.
 • Oppilaskunta voi tiedustella paikallisista yrityksistä, kunnalta ja seurakunnalta, olisiko heillä tarvetta talkooprojektille esimerkiksi varastontyhjennyksessä, puistojen tai pihojen siivouksessa,haravoinnissa tai muussa työssä, johon voisi palkata Taksvärkki-päiväksi koko luokan.

Kampanjan tueksi:

 • Taksvärkki ry tuottaa maksutonta kampanjamateriaalia helpottamaan kampanjan näkyvyyttä koulussa: aamunavaus-cd, kampanjadokumentti, opas, kampanjan nettisivusto, uutiskirje.
 • Koululle voi pyytää Taksvärkin kouluvierailijan vetämän maksuttoman työpajan elävöittämään kampanjan teemaa.
 • S-ryhmä tarjoaa työpaikkoja Taksvärkki-työtä tekeville ympäri maata.

Miksi kannattaa osallistua Taksvärkki-kampanjaan?

Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen, jossa tuetaan aina lapsia ja nuoria.

”Erilaiset koulupäivät tuovat aina opiskeluintoa.”
Matti, 17, Seinäjoen lukio

Tietoa ja työkokemusta

Oppilaskunta voi kannustaa opiskelijoita etsimään Taksvärkki-työpaikkaa kodin ulkopuolelta, jotta päivästä saa hyödyllistä työkokemusta. Taksvärkki-päivän voi myös yhdistää osaksi työelämään tutustumista niin, että työskentely TET-paikassa kestää päivän pidempään. Taksvärkki-työstä saa työtodistuksen.

”Kannattaa hankkia itseä kiinnostava työpaikka, koska siitä voi hyvinkin olla hyötyä tulevaisuudessa. Itse olen ollut ala-asteella töissä Taksvärkki-päivänä ja sain pitää oppilaille muutamia oppitunteja.”
Laura, 17, Seinäjoen lukio.

”Taksvärkki-päivästä saa ilmaista työkokemusta ilman pitkää sitoutumista, ja se voi mahdollistaa kesätyöpaikan saannin.”
Liisa, 18, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio.

Nuorten tapa vaikuttaa ja tehdä kehitysyhteistyötä

Taksvärkki-kampanjalla tuetaan nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia edistävää kehitysyhteistyötä, joka jatkuu kussakin kohteessa 3-5 vuotta kampanjan jälkeen. Kehitysyhteistyöhankkeet toteutetaan yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Taksvärkki ry seuraa säännöllisesti hankkeiden edistymistä. Hankkeiden edistymisestä kerrotaan www.taksvarkki.fi -sivuilla sekä uutiskirjeessä.

Lue lisää Taksvärkki-päivän järjestämisestä Kijana -oppaasta.