Lektionsuppgifter

I denna bilaga hittar du lektionsuppgifter som inspirerar till att tänka på frågor som berör ungas ställning, påverkansmöjligheter, betydelsen av att ha en utbildning, mänskliga rättigheter och jämlikhet både i Kenya och Finland. Syftet med lektionsuppgifterna är att uppmuntra unga att ta i beaktande globala förhållanden i orsak och följder, och väcka deras intresse att agera för en mer rättvis värld. Uppgifterna hjälper en att leva sig in i kenyanska ungdomars vardag och drömmar, och att hitta likheter med ens eget liv. Uppgifterna utvecklar ens kunskaper och färdigheter, och uppmuntrar en att bli medveten om sina egna attityder och utmana dem.

Uppgifterna lämpar sig för lektioner i klasserna 7 till 9 i grundskolan och för lektioner i andra stadiets läroinrättningar. Uppgifterna görs under en lärares ledning. Längden för uppgifterna varierar mellan 15 minuter till en hel lektion. Instruktioner för uppgifterna och de nödvändiga bilagorna finns i PDF-format som lätt kan skrivas ut. I instruktionerna berättas det också hur lång tid det lönar sig att reservera för uppgiften, för hurdan storleks grupp uppgiften lämpar sig och vilka tillbehör eller andra förberedelser som krävs.

Uppgift 1: Diamanten för barnets rättigheter

Syftet med uppgiften är att bli bekant med barnets rättigheter och fundera på dem i praktiken. Vilka rättigheter är inkluderade i konventionen om barnets rättigheter? Vilka är de allra viktigaste rättigheterna? Kan man överhuvudtaget placera rättigheter i prioriteringsordning? I uppgiften placerar man nio av rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter i formen av en diamant enligt hur viktiga man upplever att de olika rättigheterna är.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Kort med rättigheter [länk]

Uppgift 2: Det första intrycket

Låt bilder tagna i Kenya gå runt i en cirkel och skriv i tur och ordning ert första intryck av bilden. Jämför sedan det ni skrivit. Såg olika människor olika saker i bilderna? Vad beror det på? Hur föds våra första intryck och våra förhandsuppgifter? Fundera också på hurdan bild som uppstår av Kenya på basis av bilderna, och vad som inte inkluderats i bilderna. Uppgiften utvecklar förmågan till multiläskunnighet och introducerar eleverna till Kenya.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Bilder [länk]

Uppgift 3: Varför lever barn på gatan?

I uppgiften går man igenom vilka är de främsta orsakerna som leder till att ett barn eller en ung person hamnar och bo eller arbeta på gatan. Syftet är att lära sig att förstå hur sociala, ekonomiska och samhälleliga faktorer hör ihop med gatubarns-fenomenet och med barns och ungas ställning i Kenya och Finland. Som stöd för uppgiften kan man läsa bakgrundsinformation om livet för gatubarn på En dag för förändring-kampanjens nätsidor, eller se på kampanjens kortdokumentär.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Tabell på orsaker [länk]

Uppgift 4: Ungas röster

Vi bekantar oss med före detta gatubarn i Kenya och deras tankar kring ungas ställning och rättigheter i Kenya, om betydelsen av skolgång, om att studera för ett yrke och om livet för gatubarn, via korta videoklipp. Ewdin, Agnes, Dedan och Emma får sina röster hörda på videoklippen. Fundera på orsaker till att en ung person råkar in i i en marginaliserad position och hamnar på gatan, ungas rättigheter, vikten av att få en utbildning och vardagen och drömmar hos unga personer i Kenya och Finland. De tillhörande frågorna leder diskussionen.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 5: Ungas rättigheter -Alias

Vi spelar det bekanta Alias-spelet med vokabulär som hör ihop med utbildning, ungas rättigheter och livet för gatubarn och unga. Ordförklaringsspelet lämpar sig bäst i början av lektionen som en introduktion till tematiken, eller i slutet av lektionen för att repetera det vi lärt oss.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Ordförklaringskort [länk]

Uppgift 6: Det som bilderna berättar

Bekanta er via bilderna med vardagen och livet för kenyanska ungdomar och med konventionen om barnets rättigheter. Varje grupp väljer en bild som föreställer barn och unga i Kenya och diskuterar åtminstone om den. Vad händer i bilden? Vem är i bilden? Hur presenteras barnet eller ungdomen på bilden? Hur påverkar situationen som visas i bilden på hur barnets rättigheter uppfylls? Varje grupp med sina egna kroppar visar i tur och ordning en stillbild, alltså en staty, om rättigheten som hör ihop med den egna bilden, varpå de andra gissar vilken rättighet det är frågan om.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Bilder [länk], konventionen om barnets rättigheter [länk]

Uppgift 7: Ta ett steg framåt

I den här dramainriktade uppgiften får ni en möjlighet att placera er själva i en annans position och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Var och en får en roll att leva in sig i. Gå sedan igenom förutsättningarna för ett bra liv och fundera på om dessa uppfylls för rollpersonen. Bland rollerna finns såväl välbärgade som olyckligt lottade personer, såväl rika som fattiga både från Kenya och från Finland. Syftet med uppgiften är att via exempel bli bekant med livet i Kenya och utmana stereotypier om utvecklingsländer.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Rollappar [länk]

Uppgift 8: Likheter och olikheter

Syftet med uppgiften är att bekanta sig med ungas liv och drömmar och utmaningar som gatubarn i Kenya har, och att hitta likheter med sitt eget liv och den vardag som unga i Kenya lever. Titta till en början på kortdokumentären En dag för förändring. Fundera sedan på vilka likheter och vilka olikheter som finns mellan ungas liv i Finland och Kenya.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med unga i Kenya med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:
Dagsverkekampanjens morgonsamling [länk]. Den cirka tre minuter långa radioinspelningen, där finländska unga funderar kring teman som hör ihop med ungdomar i Kenya.
En dag för förändring -kampanjvideo [länk]. I den nio minuter långa dokumentären bekantar vi oss med Geofery och Johnson. Ungdomarna berättar om sitt liv och sin vardag i Kenya och framtiden för gatubarn och -ungdomar.
Ungas röster från Kenya [länk]. I de korta videosnuttarna pratar ungdomarna Agnes, Dedan, Edwin och Emma om utmaningar i sitt hemland Kenya och om sina drömmar.
 
 
Tilläggsinformation och respons på uppgifterna:
Anna Kivimäki
planerare för global fostran
+ 358 (0)50 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi