Fotonovela.fi

FOTONOVELA – Ett enkelt och spännande sätt att berätta historier!

I en fotonovela berättar man en historia med hjälp av fotografier och text. Redskapen och arbetssättet är enkla att använda och på internet finns ett användarvänligt program för att skapa fotonovela-berättelser. Klassen kan genomföra en egen workshop. Det räcker omkring 4–6 timmar.

Fotonovela-projektet Berättelser från syd och nord – Cuentos del Sur y del Norte är Dagsverkes eget projekt vars mål är att ge unga finländare, bolivianer och guatemalanska en möjlighet att dela sina erfarenheter och tankar genom berättelser.

Se fotonovela-berättelserna här.

Workshopen och dess innehåll

Med hjälp av fotonovela-programmet skapar de unga berättelser om sitt eget liv och sin erfarenhetsvärld. Alla berättelser publiceras på nätet och de berättelser som skrivs i Finland översätts till spanska. De spanska berättelserna översätts å sin sida till finska och svenska enligt behov. På det sättet kan ungdomar på olika sidor av världen läsa varandras berättelser.

Projektet ska hjälpa unga att få en större förståelse för livet på andra sidan jorden, av hur vardagen är lika och hur den skiljer sig åt.

Workshopen i praktiken

Berättelserna påminner om serier och byggs upp av bild och text. Berättelsen består av omkring fem sidor och på varje sida finns en bild och en varierande mängd text. Den tekniska kvaliteten på bilderna är inte så viktig.

Det räcker uppskattningsvis 4–6 lektioner för att bygga upp berättelserna, en del av arbetet kan göras hemma. Hur länge det räcker att genomföra projektet beror på hur många kameror och datorer eleverna har tillgång till. Eleverna kan arbeta på egen hand, i par eller i små grupper.

Vaknade intresset?

Boka ett avgiftsfritt skolbesök och workshop till er skola här.