Stöd möjligheter för gatubarn att gå i skola och få ett yrke!

I Dagsverke stöder du kenyanska gatubarns och -ungdomars egna föreningar samt utbildning i livskunskap och yrkesutbildning.

I Dagsverke arbetar eleverna för en dag och donerar sin lön till Dagsverkesinsamlingen.

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret.

Dagsverke är de ungas eget utvecklingssamarbete, direkt från unga till unga.

 

Denna Dagsverkeskampanj är över. Dagsverke 2019–2020 och ny Sinnesfrihet-kampanj kan hittas PÅ DENNA LÄNK

 

Dagsverkeskampanj 2016–2017 — ge de unga i Kenya en av dina skoldagar

I kenyanska städer finns det tiotusentals gatubarn. För dem utgör gatorna livsmiljö och inkomstkälla. Gatubarn bor antingen på gatorna eller så spenderar de en del av sin tid där. Problem hemma eller familjens ekonomiska situation föser barn till gatan. Våld, utnyttjande och droger gör livet på gatan farligt.

I Dagsverkeskampanjen stöder finländska unga möjligheter för kenyanska gatubarn och -unga att gå i skola och grunda egna föreningar.

Utbildning i livskunskap och yrkesutbildning gör att gatubarnen i Nairobi och Kisumu blir självsäkra och får hjälp med att ta sig bort från gatan.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Kenya. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Gatubarn erbjuds stöd av personer som tidigare varit gatubarn, lär sig ett yrke och förtjänar pengar på sitt arbete. I skolor får barn, föräldrar och lärare information i klubbar för barnens rättigheter. På plats arbetar Dagsverkes kenyanska samarbetsorganisation Undugu Society.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, ordförande för Dagsverkeskommittén 1985-1988.

Till höger finns en lista över de skolor som har donerat en av sina skoldagar till unga i Kenya.

Lärare / elevkår är din skola redan med i Dagsverket?

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Välkommen med!
 
meidankeraysruotsi

Dagsverkesinsamlingen

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Olika insamlingsmetoder

  • Eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling.
  • Skolan ordnar ett Dagsverkesevenemang, t.ex. en konsert eller en basar, och intäkterna doneras till insamlingen.
  • Elevkåren deltar genom att donera en del av intäkterna från sitt kafé eller sin kiosk till insamlingen.

Var hitta Dagsverkesplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

  • i en butik: som kassa, med att packa upp leveranser, som inventariehjälp
  • på ett kontor: sköta postning eller kopiering
  • på ett kafé: sköta disk eller torka bord
  • i hushåll: sköta barn, städa
  • eller varför inte i riksdagen som biträde.

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Annons i lokaltidningen

Skolan kan sätta in en radannons i lokaltidningen så att arbetsgivare får veta när skolan har Dagsverkesdag och vem de kan kontakta om de har arbetsplatser att erbjuda. Annonsavgiften kan skolan dra av från de insamlade medlen i enlighet med lagen om penninginsamlingar. Annonstexten kunde exempelvis se ut så här:

Eleverna i Smalvikens högstadium söker Dagsverkesplatser. Skolan har Dagsverkesdag 11.11.2016. Anmälan om arbetsplatser till Lisa Lindholm tfn 09 111 111.

Dagsverkesdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverkesdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverkesdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb.

Arbete i affärer som hör till S-gruppen

S-gruppen deltar i Dagsverkeskampanjen och erbjuder möjlighet att pröva på olika typer av arbeten i mataffärsbranschen på flera olika orter. Till S-gruppen hör bl.a. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos.

Uppmuntra eleverna att modigt ta kontakt direkt med chefen för affären och var ute i god tid, minst två veckor i förväg. Hur många dagsverkare de olika affärerna kan ta emot beror på om och hur arbetssituationen i affären gör det möjligt att handleda de unga i deras arbetsuppgifter.
 

Tillstånd nr POL/2014/13672/30.3.2015 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen
Insamlingstid och -område: 1.6.2015–31.5.2020, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2016/3830/15.6.2016 beviljat av Ålands landskapsregering
Giltighetsstid och -område: 1.8.2016–31.7.2017 – landskapet Åland.