Kehitysyhteistyö selkokielellä

Selkokielen virallinen logo.
Tällä sivulla kerromme:

  • Mitä Taksvärkin kehitysyhteistyö sisältää
  • Mitkä ovat Taksvärkin kehitysyhteistyön tavoitteita
  • Missä maissa Taksvärkin hankkeita tehdään

Kehitysyhteistyö

Taksvärkki tekee kehitysyhteistyötä monessa maassa. Kehitysyhteistyön avulla miljoonat ihmiset saavat mahdollisuuden parempaan elämään. Kehitysyhteistyö parantaa esimerkiksi naisten ja tyttöjen koulutusta.

Taksvärkin kehitysyhteistyön tavoite on vahvistaa nuorten oikeuksia. Kehitysyhteistyön avulla voimme tukea nuoria. Taksvärkin kehitysyhteistyössä on tärkeintä se, että kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla. Kaikilla ihmisillä pitää olla samat oikeudet. Keskeinen tavoite on parantaa tyttöjen ja naisten asemaa ja vammaisten ihmisten oikeuksia.  Teemme yhteistyötä esimerkiksi vammaisjärjestöjen kanssa.

Tällä hetkellä Taksvärkki tekee kehitysyhteistyötä kuudessa maassa.  Maat ovat Guatemala, Kenia, Malawi, Nepal, Sambia, Mosambik ja Sierra Leone. 

Kehitysyhteistyötä tehdään hankkeina. Paikalliset nuorisotyön järjestöt toteuttavat hankkeet. Järjestöt ovat Taksvärkin yhteistyökumppaneita. Siksi kutsumme niitä myös kumppanijärjestöiksi.

Kehitysyhteistyö tukee nuoria

Kehitysyhteistyöllä tuetaan etenkin nuoria, joiden asema on heikompi kuin muiden nuorten. Tällaisia nuoria ovat esimerkiksi

  • tytöt, jotka eivät voi käydä koulua
  • nuoret, joilla ei ole kotia
  • nuoret, jotka asuvat syrjäisissä kylissä.

Taksvärkiltä nuoret saavat koulutusta. Koulutuksen aihe voi olla esimerkiksi ihmisoikeudet tai vaikuttaminen. Nuoret myös oppivat puolustamaan oikeuksiaan. Lisäksi he pääsevät kehittämään omaa yhteisöään. Aikuiset neuvovat nuoria toiminnassa.

Kehitysyhteistyön hankkeet

Taksvärkillä on kehitysyhteistyön hankkeita kuudessa eri maassa. Maat ovat Guatemala, Kenia, Malawi, Nepal, Sambia ja Sierra Leone. Tässä osiossa voit lukea hankkeista lyhyesti. 

Kaikissa listan hankkeissa on mukana paikallinen järjestö eli yhteistyökumppani. 

1. Guatemalassa Taksvärkki edistää nuorten vaikuttamisen taitoja ja mahdollisuuksia. 

2. Keniassa Taksvärkki parantaa kodittomien nuorten elämänlaatua. Kodittomilla nuorilla ei ole kotia.

3. Malawissa Taksvärkki parantaa tyttöjen ja nuorten naisten asemaa.

4. Nepalissa Taksvärkki tukee oppilaskuntien toimintaa kouluissa.

5. Sambiassa nuoret perustivat Taksvärkin tuella nuorten neuvostoja. Neuvostot kouluttavat ja tukevat muita paikallisia nuoria.

6. Sierra Leonessa Taksvärkki tukee nuoria siinä, että he pääsevät päättämään oman alueensa asioista.