Kehitysyhteistyö selkokielellä

Tällä sivulla kerromme:

  • Mitä Taksvärkin kehitysyhteistyö sisältää
  • Mitkä ovat Taksvärkin kehitysyhteistyön tavoitteita
  • Missä maissa Taksvärkin hankkeita tehdään

Kehitysyhteistyö

Taksvärkki tekee kehitysyhteistyötä monessa maassa. Kehitysyhteistyön avulla miljoonat ihmiset saavat mahdollisuuden parempaan elämään. Kehitysyhteistyö parantaa esimerkiksi naisten ja tyttöjen koulutusta.

Taksvärkin kehitysyhteistyön tavoite on nuorten oikeuksien vahvistaminen. Kehitysyhteistyön avulla voimme tukea nuoria. Taksvärkin kehitysyhteistyössä tärkeintä on yhdenvertaisuus. Erityisesti sukupuolten tasa-arvo ja vammaisinkluusio on tärkeää.

Tällä hetkellä Taksvärkki tekee kehitysyhteistyötä kuudessa maassa. Maat ovat Guatemala, Kenia, Malawi, Nepal, Sambia, Mosambik ja Sierra Leone.

Kehitysyhteistyötä tehdään hankkeina. Paikalliset nuorisotyön järjestöt toteuttavat hankkeet. Järjestöt ovat Taksvärkin yhteistyökumppaneita. Siksi kutsumme niitä myös kumppanijärjestöiksi.

Kehitysyhteistyö tukee nuoria

Taksvärkki ja sen kumppanijärjestöt tukevat nuoria yhdessä. Kehitysyhteistyö kohdistuu etenkin nuoriin, joiden asema on heikompi kuin muiden nuorten. Hankkeet keskittyvät esimerkiksi tyttöihin, jotka eivät voi käydä koulua. Hankkeissa tuetaan myös nuoria, joilla ei ole kotia. Hankkeiden kohteita ovat myös syrjäisten kylien koululaiset.

Taksvärkiltä nuoret saavat koulutusta. Koulutuksen aihe voi olla esimerkiksi ihmisoikeudet tai vaikuttaminen. Nuoret myös oppivat puolustamaan oikeuksiaan. Lisäksi he pääsevät kehittämään omaa yhteisöään. Aikuiset auttavat nuoria toiminnassa.

Sukupuolten tasa-arvo

Kehitysyhteistyössä Taksvärkki pyrkii edistämään tasa-arvoa ihmisten välillä. Keskeinen tavoite on vahvistaa tyttöjen ja naisten asemaa. Hankkeisiin osallistuu paljon tyttöjä.

Vammaisinkluusio

Vammaisinkluusio tarkoittaa sitä, että vammaisilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan muiden kanssa. Myös Taksvärkin kehitysyhteistyö edistää vammaisinkluusiota. Kehitämme Taksvärkin ja sen kumppaneiden osaamista ja toimintatapoja. Koulutamme jäseniämme ja muita ihmisiä vammaisten oikeuksista.

Teemme yhteistyötä paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa. He ovat mukana uusien hankkeiden valmistelussa. Vammaisjärjestöt auttavat myös hankkeiden seurannassa. Lisäksi järjestöt ovat mukana laatimassa suunnitelmia siitä, miten vammaisinkluusiota edistetään. Taksvärkin kumppanijärjestöt tekevät paljon yhteistyötä paikallisten vammaisten kanssa.

Kehitysyhteistyön hankkeet

Taksvärkillä on kehitysyhteistyön hankkeita kuudessa eri maassa. Maat ovat Guatemala, Kenia, Malawi, Nepal, Sambia ja Sierra Leone. Tässä osiossa voit lukea hankkeista lyhyesti.

Kehitysyhteistyötä tehdään hankkeina. Paikalliset nuorisotyön järjestöt toteuttavat hankkeita. Järjestöt ovat Taksvärkin yhteistyökumppaneita. Kutsumme niitä myös kumppanijärjestöiksi.

Kaikissa listan hankkeissa on mukana paikallinen järjestö eli yhteistyökumppani.

1. Guatemalassa Taksvärkki edistää nuorten vaikuttamisen taitoja ja mahdollisuuksia.

2. Keniassa Taksvärkki parantaa kodittomien lasten ja nuorten asemaa. Kodittomilla lapsilla ei ole kotia. Haluamme parantaa lasten ja nuorten elämänlaatua ja hyvinvointia.

3. Malawissa Taksvärkki edistää tyttöjen ja nuorten naisten voimaantumista. Se tarkoittaa oman arvon ja mahdollisuuksien tuntemista. Taksvärkki edistää esimerkiksi tyttöjen ja naisten koulutusta. Toinen tapa voimaannuttaa tyttöjä ja nuoria naisia on antaa heille tietoa. Silloin he voivat tehdä päätöksiä, jotka he
voivat perustella tiedolla.

4. Nepalissa Taksvärkki tekee yhteistyötä muutaman koulun kanssa. Taksvärkki tukee oppilaskuntien toimintaa kouluissa. Koulut sijaitsevat Itä-Nepalissa syrjäisellä seudulla. Oppilaskunnat tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoite on parantaa oppimisen ympäristöä kouluissa. Toinen tavoite
on se, että nuoret osallistuvat oman yhteisönsä kehittämiseen.

5. Sambiassa Taksvärkki tukee lapsia ja nuoria, jotka elävät vaikeassa tilanteessa. Sambiassa kehitysyhteistyön hanke parantaa lasten ja nuorten itsetuntoa. Lapset ja nuoret myös saavat koulutusta elämänhallinnasta ja kansalaistaidoista. Kansalaistaidot ovat taitoja, joita tarvitsemme yhteiskunnassa toimimiseen. Esimerkiksi työn etsiminen on kansalaistaito.

6. Sierra Leonessa Taksvärkin hanke kehittää nuorten osallisuutta päätösten tekemiseen. Hankkeessa nuoret osallistuvat yhteisön asioista päättämiseen. Sierra Leonessa Taksvärkki siis edistää nuorten oikeuksia. Lisäksi Taksvärkki edistää naisten ja vammaisten oikeuksia.