Tutustu nuoriin vaikuttajiin

Puututaan yhdessä vammaisten kohtaamaan syrjintään

Nepalilaisia nuoria ja opettaja pohtimassa ryhmätyön ääressä.

8. luokalla oleva Ashmita, 14, on huolissaan koulussa kiusatuiksi joutuvista:

”Jotkut eivät uskalla kertoa, jos he ovat kokeneet kiusaamista. He pitävät sen salaisuutena. Tämä voi vaikuttaa nuoren hyvinvointiin ja hän voi esimerkiksi masentua. Oppilaskunnassa asetimme yhteisiä sääntöjä, joita kaikki oppilaat nyt noudattavat.”

Piirros puhekupla jossa kysymysmerkki.

5 tapaa puuttua vammaisten syrjintään!

Kohtaa jokainen ihminen kunnioittavasti.

Älä käytä sanaa vammainen haukkumasanana.

Laita somessa videoon tekstitys ja kuvaan vaihtoehtoinen teksti.

Seuraa vammaisaktivisteja somessa.

Älä oleta, että kaikki tekevät asioita samalla tavalla tai samaan tahtiin.

Nuoren kasvokuva.

”Mun mielestä nuoret voi vaikuttaa tosi pitkälle sosiaalisen median kautta. Vlogeilla ja puhumalla mitä mieltä on asioista.

Vammaiset nuoret voi vaikuttaa aika samalla tavalla. Tietysti jos pitää päästä jonnekin, niin siihen liittyy esteettömyys. Että pääseekö sinne, millainen ilmapiiri siellä on ja saako avustajan mukaan.”

Ronja, 14, Suomi

Nuoren kasvokuva.

”Haluan, että aikuiset ottavat nuoret paremmin huomioon. Haluan, että he kuuntelevat ehdotuksiamme.”

Chifuniro, 17, Malawi

Nuoren kasvokuva.

”Jokaisen täytyy suhtautua vakavasti vammaisten nuorten näkemyksiin ja haasteisiin. Nuorten täytyy päästä mukaan tekemään päätöksiä.”

Madalo, 18, Malawi

Nuoren kasvokuva.
”Nuorisoneuvoston kautta olen pystynyt tuomaan esiin kehitysideoita asuinalueellani. Jos nuoret kohtaavat yhteisöissään haasteita, niin me mietimme niihin ratkaisuja. Sitten toteutamme ne.”
 
Musa, 18, Sambia
Nuoren kasvokuva.

”Ihmisiä syrjitään esimerkiksi taustan ja vammaisuuden takia. Unelmani on olla opettaja. Sitten voin puuttua koulussa kiusaamiseen ja syrjintään. Voin lisätä oppilaiden ymmärrystä syrjinnästä. Oppilaat voivat jakaa tietoa omien vanhempien kanssa. Sillä tavalla myös vanhempien asenteet voivat muuttua.”

Nirjala, 17, Nepal

Nuoren kasvokuva.

”Vammaiset nuoret ovat osa yhteisten ongelmien ratkaisua. Voimme vaikuttaa, kun koemme itsemme osaksi yhteisöä.”

Jeff, 18, Sambia

Nuoren kasvokuva.

”Vammaiset nuoret voivat olla osa muutosta. Meidän pitää saada tuoda mielipiteemme esiin meitä koskevissa asioissa.”

Ndenda, 17, Malawi

Nuoren kasvokuva.

”Nuoret voi tehdä muutosta ainakin niin, että asettuu ehdolle kaikissa vaaleissa. Jos sut valitaan, voit tuoda esiin sun omia mielipiteitä. Ylipäänsä voit kyseenalaistaa yhteiskunnan rakenteita ja normeja, se auttaa jo paljon.”

Emma, 18, Suomi

Nuoren kasvokuva.

”Ehkä pelko voi estää vaikuttamasta. Jos ei ole ennen nähnyt itsensä laista ihmistä siellä vaikuttamassa. Pelon voisi voittaa, jos esimerkiksi mainoksessa näytetään erilaisia ihmisiä ja sanotaan, että kaikki ovat tervetulleita.”

Amalia, 16, Suomi

Nuoren kasvokuva.

”Minun mielestä nuorten pitäisi vaikuttaa enemmän sosiaalisessa mediassa. Myös vammaisten nuorten pitäisi vaikuttaa.

Pitää puhua ja uskaltaa kertoa omat mielipiteet. Olen itse vaikuttanut sosiaalisessa mediassa.”

Hashim, 16, Suomi

Nuoren kasvokuva.

”Vammaisten nuorten osallistuminen täytyy ottaa vakavasti. Heidän mielipiteitään ei saa ohittaa.”

Madalitso, 18, Malawi

Nuoren naisen kasvokuva.

”Vammaisuus on vain ihmisten luoma mielikuva.

Jos mielikuvaa saadaan muutettua, vammaisuus ei aiheuta ongelmia kenellekään.”

Anita, 25, Nepal