Historia och samhälle

Förhistoria och kungariket Angkor

Kambodjas förhistoria Man vet mycket litet om Kambodjas förhistoria. Arkeologiskt bevismaterial antyder att människorna redan 1000 år f. Kr. levde i hus på pålar och huvudsakligen åt fisk och ris, alldeles som i nuförtiden.

Från början av vår tideräkning ända till 500-talet hörde största delen av det nuvarande Kambodja till kungariket Funan i Sydostasien. I kungadömet bodde khmererna, förfäder till de nuvarande invånarna i Kambodja.

Det hinduiska och buddhistiska religiösa livet, skrivsättet och risodlingsmetoderna samt många andra seder och bruk i kungariket var troligtvis hemma i Indien.

Khmerernas samhälle blev starkare i området från och med 800-talet, då kungarna i den stat som nu benämns Angkor inledde sin härskarperiod.

Kungarna i Angkor hörde ända till 1200-talet till de inflytelserikaste härskarna i Sydostasien. De lät bygga mäktiga tempelmausoleer åt sig själva. Kändast av dessa är Angkortemplen. De hör fortfarande till Sydostasiens mest överväldigande historiska sevärdheter.

Kungarna byggde också ett bevattningssystem som bestod av enorma konstgjorda bassänger och kanaler. Det gjorde det möjligt att året runt bevattna risodlingarna och att få en många gånger större skörd än tidigare. När det var som störst omfattade systemet odlingsmark på cirka 5,5 miljoner hektar.

Ankgor På 1440-talet övergav khmerernas härskande klass Angkorområdet. Orsaken till detta var närmast att den buddhistiska tron hade brett ut sig i området, men också att hovet hade splittrats upp i små grupper. Misshälligheterna mellan grupperna försvagade hovets möjligheter att härska över det mycket komplicerade samhället.

Att den övriga befolkningen flyttade bort från Angkor har förklarats med att bevattningssystemet förföll på grund av att hovet försvagades, men malaria hade också sin andel. De fortgående attackerna från invånarna i Thailand var också en bidragande orsak till att Angkor gick under.

Områdena längre söderut var bättre skyddade mot angrepp. De låg också närmare havet och den på 1400-talet blomstrande handelstrafiken på Sydostasien. Befolkningen flyttade således söderut till området kring det nuvarande Phnom Penh.

-> Läs mera: Kungarna i Angkor

Etusivulle - www.taksvarkki.fi

Barnhandel

Kambodja och barnhandeln

Vad kan vi göra för att hindra barnhandel?

Kambodja

  Historia och samhälle

Uppgifter och idéer för lektionerna

Källor och medverkande

© Taksvärkki ry 2003