Barnhandel
Kambodja och barnhandeln
Kambodja
Uppgifter och idéer för lektionerna
Källor