Fotoutställning

Fotoutställningen beskriver aktiva guatemalanska ungas tankar och verksamhet. Utställningen ger några unga ett ansikte och en möjlighet att lägga fram sina åsikter. De är unga som vill vara med om att bryta den onda spiralen av våld och ojämlikhet som kastar en skugga över deras land.

Utställningen kommer att turnera på bibliotek, ungdomslokaler, läroanstalter och olika evenemang runt om i Finland.

Ni kan utan kostnad beställa den finskspråkiga fotoutställningen för Guatemala-kampanjen till er skola eller ort. I mån av möjlighet och beroende på antalet beställningar ger vi er tillgång till utställningen i maximalt en veckas tid. Utställningen består av tre enkelt monterade roll up-ställningar. Utställningsdukarna är cirka 2 meter höga och 0,8 respektive 1,2 meter breda.

Fråga mera på adressen tiedottaja(at)taksvarkki.fi.