Instruktioner för arrangerare

1. Utnämn en ansvarig person eller arbetsgrupp

I samband med anmälningen ombeds skolorna utnämna en kontaktperson för läroanstalten. Utöver detta kan ni i skolan grunda en Dagsverkesarbetsgrupp som står för planeringen och det praktiska genomförandet av Dagsverkesinsamlingen. Ni kan också utnämna en egen Dagsverkesansvarig i varje klass eller grupp.

2. Studera materialet kring insamlingen

Till de skolor som anmält sig till insamlingen skickar vi:

  • en handbok enligt antal elever,
  • en morgonsamlings-cd, en kampanj-dvd och en affisch
  • anvisningar för kampanjen
  • en arbetsblankett för varje deltagare,
  • en redovisningsblankett (sammandrag över Dagsverksinsamlingens inkomst),
  • en blankett för redovisning av dagkassa och en säkerhetspåse
  • en blankett för kommentarer
  • ett svarskuvert,
  • sparbössor enligt skolans beställning och ett förhandsifyllt paketadresskort för deras returnering.
  • Dagsverkes arbetsblanketter och sparbössor kan skolan bara använda för insamlingar arrangerade av Dagsverke rf.

3. Sprid information till deltagarna i insamlingen

Handböckerna kan delas ut till eleverna redan före insamlingsdagen. Deltagarna uppmuntras att läsa handboken och diskutera den exempelvis i skolan, hemma eller bland vännerna. Eleverna ombeds anmäla sig till Dagsverke inom ett par dagar från det att de har fått handböcker.

4. Ordna en Dagsverkesdag

Dagsverkesdagen kan arrangeras som en dags arbete eller som ett gemensamt evenemang för hela skolan. Varje elev som deltar i Dagsverke rf:s insamling får en arbetsblankett. Den är samtidigt en kontrollblankett av vilken den andra delen lämnas åt arbetsgivaren som kvitto. Arbetsblanketten är samtidigt också en försäkringsblankett.

Arbetsblanketterna delas ut till eleverna före Dagsverkesdagen. Under den skoldag som följer på insamlingsdagen tar eleven med sig sin arbetsblankett och den lönesumma som där står antecknad till skolans eller klassens Dagsverkeskontaktperson.

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Kontaktpersonen kontrollerar att den redovisade summan motsvarar den summa som antecknats på blanketten.

Arbetsgivare kan om de vill betala Dagsverkeslönen direkt på Dagsverke rf:s konto. På gireringen skall han eller hon då anteckna det skolspecifika referensnumret som står på arbetsblanketten.
Av de insamlade arbetsblanketterna blir delarna i skolan, de behöver inte returneras till Dagsverke rf:s kansli. Observera att arbetsblanketter som inte används skall förstöras. På det sättet förebygger vi oegentligheter.

5. Ordna en insamling med sparbössa

Sparbössor levereras bara till de skolor som beställt dem. Också den summa som samlats in med bössor antecknas på sammandragsblanketten, men pengarna redovisas med hjälp av den särskilda redovisningsblankett och den myntpåse/säkerhets­påse som Dagsverke har tillhandahållit. Följ de anvisningar för redovisning av medel insamlade i insam lings bössor som följde med klisterlapparna med insamlingstillstånd.

De bössor som använts kan öppnas i skolan med en nyckel som Dagsverke rf tillhandahåller, eller på Nordeas kontor vid själv­betjäningen för mynträkning. Pengarna räknas och redovisas enligt de givna anvisningarna. Säkerhetspåsen/myntpåsen lämnas på Nordeas kontor.

6. Redovisa inkomsterna från insamlingen

Då alla klasser har redovisat sina insamlingsresultat samman­fattar kontaktpersonen dem på redovisningsblanketten och betalar in de insamlade medlen på Dagsverke rf:s konto Nordea FI96 1521 3000 1014 53. Följ de anvisningar för kampanjen som Dagsverke rf har givit. Anvisningarna skickas till alla skolor som har anmält sig till insamlingen.

Vid gireringen är det viktigt att ange referensnumret. Bara på det sättet får vi veta från vilken läroanstalt medlen kommer. Referensnumret finns på sammanfattningsblanketten.

I fall säkerhetspåse används, lämnas redovisningarna till tjänstemän på Nordeas kontor, som lämnar dem vidare för beräkn ing.

Skolans kontaktperson returnerar redovisningsblanketten och alla bössor samt oanvända tillståndsklistermärken till Dagsverke rf:s kansli. Redovisningsblanketten kan postas i det medföljande returkuvertet. Sparbössan returneras som rekommenderat paket. Vid returnering användes det förhandsifyllt paketadresskort som vi har skickat till skolan. Dagsverke rf betalar kostnaderna för avsändandet.

Alla deltagare är försäkrade

Dagsverke rf har tecknat olycksförsäkring för alla som deltar i Dagsverksinsamlingen. If-försäkringens nummer är 0003888800.

Frågor?

Dagsverke rf:s kansli ger gärna tilläggsinformation vid behov eller sänder er tilläggsmaterial. Kontakta: insamlingskoordinator: tel. (09) 5845 5503, ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi eller förvaltningssekreterare Ulla-Maija Aitakangas: tel (09) 5845 5501, ullamaija.aitakangas(at)taksvarkki.fi.