Anmälning till insamlingen

I fokus för Dagsverkeskampanjen Vi bygger morgondagen idag står de unga i Guatemala.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkeskampanjen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Guatemala.

Genom projektet de unga får utbildning om samhället, mänskliga rättigheter, medborgarfärdigheter och vilka kanaler man kan använda för att påverka politiskt. Samtidigt lär de sig hur man letar fram information och hur man kan ingripa i samhälleliga missförhållanden.

Anmälning

Läs mer om Dagsverksinsamling i det här läsåret och anmäl din skola i Dagsverke på Dagsverkes hemsida.

Skolorna och läroanstalterna kan delta i insamlingen den dag som enligt schemat passar dem bäst.

Anmäl er senast en vecka före er egen Dagsverkesdag så att vi hinner sända er arbetsblanketterna och
det övriga materialet. Allt material för fostran till internationalism är avgiftsfritt för skolorna.

Alla deltagande elever är försäkrade.