Kampanj

Dagsverkeskampanjen 2012–2013 – ge de unga i Guatemala en av dina skoldagar

Målet för Dagsverkeskampanjen Vi bygger morgondagen idag är unga i Guatemala. Dagsverke erbjuder läroinrättningar och finländska unga en möjlighet att hjälpa guatemalanska unga att bygga ett tryggare och rättvisare Guatemala.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkeskampanjen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Guatemala.

Målet är att förbättra de ungas påverkningsmöjligheter och göra dem mer delaktiga i de beslut som fattas på kommunal nivå. PAMI, Dagsverkes samarbetspartner i Guatemala, genomför projektet på sex orter i olika delar av Guatemala.

De unga får utbildning om samhället, mänskliga rättigheter, medborgarfärdigheter och vilka kanaler man kan använda för att påverka politiskt. Samtidigt lär de sig hur man letar fram information och hur man kan ingripa i samhälleliga missförhållanden. De unga arrangerar olika evenemang, diskussioner och jippon som inspirerar också andra att agera.

Dagsverkeskampanjen är de ungas eget utvecklingssamarbete, direkt från unga till unga.

Till höger finns en lista över de skolor som har donerat en av sina skoldagar till Guatemala.

Lärare, är din skola redan med i Dagsverket?

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Kampanjen öppnas den 7.9.2012.

Välkommen med!

Dagsverkesinsamlingen

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Olika insamlingsmetoder

 • Eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling.
 • Skolan ordnar ett Dagsverkesevenemang, t.ex. en konsert eller en basar, och intäkterna doneras till insamlingen.
 • Elevkåren deltar genom att donera en del av intäkterna från sitt kafé eller sin kiosk till insamlingen.

Var hitta Dagsverkesplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

 • i en butik: som kassa, med att packa upp leveranser, som inventariehjälp
 • på ett kontor: sköta postning eller kopiering
 • på ett kafé: sköta disk eller torka bord
 • i hushåll: sköta barn, städa
 • eller varför inte i riksdagen som biträde
 •  
  Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Annons i lokaltidningen

Skolan kan sätta in en radannons i lokaltidningen så att arbetsgivare får veta när skolan har Dagsverkesdag och vem de kan kontakta om de har arbetsplatser att erbjuda. Annonsavgiften kan skolan dra av från de insamlade medlen i enlighet med lagen om penninginsamlingar. Annonstexten kunde exempelvis se ut så här:

Eleverna i Smalvikens högstadium söker Dagsverkesplatser. Skolan har Dagsverkesdag 12.10.2012. Anmälan om arbetsplatser till Lisa Lindholm tfn 09 111 111.

Dagsverkesdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverkesdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverkesdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb. Ladda arbetsbetyg.

Arbete i affärer som hör till S-gruppen

S-gruppen deltar i Dagsverkeskampanjen och erbjuder möjlighet att pröva på olika typer av arbeten i mataffärsbranschen på flera olika orter. Till S-gruppen hör bl.a. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos.

Uppmuntra eleverna att modigt ta kontakt direkt med chefen för affären och var ute i god tid, minst två veckor i förväg. Hur många dagsverkare de olika affärerna kan ta emot beror på om och hur arbetssituationen i affären gör det möjligt att handleda de unga i deras arbetsuppgifter.

 

Tillstånd nr 2020/2011/4820/26.1.2012 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen

Innehavare av tillståndet: Dagsverke rf
Insamlingstid och -område: 1.3.2012-31.7.2013, hela landet med undantag för Åland
Tid då de insamlade medlen används: 2013-2017
Användningsändamål: Arbetet bland ungdomar i Guatemala.
Den som i praktiken utför arbetet: PAMI-Guatemala

Tillstånd nr ÅLR 2012/2421/3.4.2012 beviljat av Ålands landskapsregering

Tillståndshavare: Dagsverke rf
Giltighetsstid och -område: 1.8.2012-31.7.2013 – landskapet Åland
Tid då de insamlade medlen används: 2013-2017
Syfte: Till stöd för ett utvecklingssamarbetsprojekt i Guatemala, med syfte att befullmäktiga ungdomarna och ge dem medborgarfärdigheter genom medborgarfostran.