Organisationen PAMI-Guatemala

PAMI är en guatemalansk medborgarrörelse som grundades år 1989. PAMI arbetar för barns och ungas rättigheter, både på gräsrotsnivå och genom att påverka politiskt. Till PAMI:s verksamhetsprinciper hör att stöda unga att aktivt delta som medborgare, genom att erbjuda dem kunskap och färdigheter som gör det möjligt för dem att påverka i samhället. För tillfället deltar cirka 400 aktiva barn och unga i verksamheten i de ungdomsnätverk som PAMI har grundat.

För att stimulera den offentliga diskussionen om barns rättigheter publicerar ungdomsnätverken en egen tidning, Entre Amigos, och gör program för lokala radiostationer och tv. Andra metoder för att påverka är olika slags kampanjer, processioner och evenemang. På våren 2011 ordnade de unga i nätverken synliga kampanjer på sina hemorter, för att sporra offer för sexualbrott att inte tiga och dölja sin historia utan att i stället föra brotten till domstol. Genom information och utbildning når PAMI ut till tusentals barn, unga och vuxna över hela Guatemala.

PAMIs och Dagsverkes projektet genomförs på sex orter i olika delar av Guatemala. De unga får utbildning om samhället, mänskliga rättigheter, medborgarfärdigheter och vilka kanaler man kan använda för att påverka politiskt. Samtidigt lär de sig hur man letar fram information och hur man kan ingripa i samhälleliga missförhållanden. De unga arrangerar olika evenemang, diskussioner och jippon som inspirerar också andra att agera.