//

Leylani López Ramos

Din ålder? 13.

Var bor du? Staden Mazatenango.

Din familj? Mamma och tre systrar.

Din hobby? Att jobba i ungdomsnätverket, att leda klubbar för barnens rättigheter, mina kompisar.

Vad gillar du?
Jag gillar mest att få uttrycka mig själv. Förr var jag mycket blyg. Jag ställde mig alltid i bakgrunden så att ingen skulle märka mig. Nu vill jag säga min åsikt högt!

Vad gör dig lycklig?
Jag blir lycklig över många saker, till exempel över att vara med i ungdomsnätverket och av att promenera.

Vad önskar du av framtiden?
Jag vill att de unga ska bli aktivare och mer kritiska medborgare. Jag tror att vi alla tillsammans kan förändra Guatemala.

David Cos Hernández

Din ålder? 15.

Var bor du? Byn Zunilito.

Din familj? Mamma, mormor och 7 syskon.

Din hobby? Fotboll, att göra radioprogram, mina kompisar.

Hurdan är din vardag?
Utom att jag går i skolan jobbar jag tidigt på morgonen före skolan tre dagar i veckan. Dessutom gör jag ett radioprogram som sänds en gång i veckan och där vi berättar om barns och ungas rättigheter.

Vad gör dig lycklig?
Min familj gör mig lycklig, och att få gå i skolan.

Vad önskar du av framtiden?
Jag tycker att det är vår uppgift som unga att förändra världen. Vi måste börja kräva förändringar där vi bor och i hela världen.

6 fakta om unga i Guatemala:

mer än 40 % av invånarna i Guatemala är yngre än 15-år. 21 % av barnen i åldern 5–14 år arbetar. Nästan hälften av de unga deltar i någon organisations eller förenings verksamhet. Grundskolan i landet blev gratis först år 2009. Det finns korruption också i skolorna. 39 %av de unga i åldern 15–29 år har inte avlagt någon examen alls – inte ens från lågstadiet.

Intervjun med David och Leylani

Leylani och David heter två ungdomar som bor i Guatemala. Båda är aktiva i de ungdomsnätverk som den lokala organisationen PAMI upprätthåller.

Vad gör ni på er fritid Leylani och David?

LEYLANI: På fritiden går jag ofta på ungdomsnätverkets möten. Ibland går jag ut, ibland sitter jag vid datorn eller ser på tv. Jag idrottar inte så mycket, jag har aldrig haft möjlighet till det. Jag bor i Mazatenango och jag tycker om de fester som ordnas här – de är väldigt sociala.

DAVID: På morgonen går jag till idrottsplanen för att spela fotboll eller ut med mina vänner, om jag inte har läxor eller något jag måste sköta hemma. På torsdag, lördag och söndag jobbar jag. Då går jag hemifrån med mina bröder klockan halv fem på morgonen, och kommer tillbaka hem klockan sju eller halv åtta.

Kan du berätta mera om ditt jobb David?

DAVID: För ungefär ett halvår sedan började jag jobba på torget på morgonen tillsammans med mina bröder. Vi lastar fruktkorgar på skåpbilarnas takräcken. Efter arbetsdagen tar vi bussen hem och äter frukost. Då jag har lov från skolan händer det att jag blir ombedd att jobba mera, och ofta går jag med på det. Ibland jobbar jag också som medhjälpare för en murare. Det är tungt för arbetet räcker hela dagen.

”Jag skulle vilja ge unga som vill förändra saker och ting rådet att först fundera på sina egna visioner.

Det lönar sig att noga planera hur man ska göra, söka efter stöd, bilda en grupp, och först sedan börja agera. Man får inte låta sig slås ned av kritik, och man ska inte låta kritik förstöra planerna. I stället ska man lära sig av kritik, det gör en starkare.”

-Leylani

Vad gör ni i ungdomsnätverket och vad har ni lärt er där?

LEYLANI: Ungdomsnätverket är en plats där vi kan uttrycka oss själva. Jag blev intresserad av hur nätverket fungerar. Jag har lärt mig mycket om många olika saker: om sexuellt utnyttjande, våld, problemlösning och aktivt medborgarskap.

DAVID: Ungdomsnätverket har förändrat mig. Innan jag gick med i nätverket slösade jag bort min tid, och jag gjorde inte alltid mina läxor. Men jag förändrades då jag gick med i nätverket. Mest stolt är jag över att det är just vi unga som vill förändra Guatemala och vår kommun. Ibland vill de äldre inte låta oss göra det, men vi vill fortsätta.

Vad har ni tyckt bäst om?

LEYLANI: Jag tycker bäst om att få uttrycka mig själv.

DAVID: En av de saker vi har åstadkommit är ett radioprogram där sprider information till andra unga, och också till vuxna och barn.

Jag tycker om att prata i radioprogrammet och om att berätta för barnen om deras rättigheter och om andra saker, som alkoholism, drogberoende och våld. Saker som är problem i Guatemala och också på andra håll i världen. De är tunga och svåra frågor. Alla är välkomna i ungdomsnätverket, vi ser inte ner på någon utan alla är lika värda.

Vilka är de största problemen för unga i Guatemala?

LEYLANI: De största problemen i Guatemala är bristen på utbildning och våldet. På grund av pengar kan unga gå med i nästan vad som helst, för att de inte har något arbete.

DAVID: Många förlorar sina chanser för att de går med i gäng, för att de dricker alkohol eller använder droger. En del dör eller dödar andra människor. Men vi är alla unika. Hudfärgen spelar ingen roll, och inte heller var vi kommer ifrån.

”Aktivt medborgarskap innebär att utbyta tankar och lyssna på andra.

Man måste göra en egen insats för att saker och ting ska kunna slutföras.”

-David

Hur ser framtiden i Guatemala ut?

DAVID: Det finns många korrumperade poliser i Guatemala, och mycket brottslighet med droger. Poliserna tar emot pengar om man erbjuder dem det. Ibland säljer till och med poliserna droger till ungdomar och vuxna. Korruptionen skapar otrygghet. Vi känner att poliserna är korrumperade, och att vi inte längre kan lita på dem.

Hur syns korruptionen i vardagen?

DAVID: Man kan också stöta på korruption i skolorna. Ibland, om en elev riskerar att få gå om klassen, kan eleven erbjuda läraren pengar för att bli godkänd. Läraren tar emot pengarna. Det finns också bra lärare som inte tar emot pengar.

Tror ni att ni och era vänner kan påverka så att problemen blir lösta?

LEYLANI: Jag tror att vi alla tillsammans kan förändra Guatemala. Ensam kan man inte göra det. Jag tror att ungdomarnas problem kunde lösas om man fäste mer uppmärksamhet vid de unga.

DAVID: Vi har lyckats skapa en del förändringar, inte så mycket men i alla fall. Med tiden blir allt fler unga intresserade av verksamheten. Vi unga är framtiden, både för vårt land och för vår kommun.

Vad menar man med ungas aktiva medborgarskap och ledarskap?

LEYLANI: Jag tycker att man med ungas aktiva medborgarskap menar att alla ska kunna uttrycka sig själva utan att behöva vara rädda för att bli kritiserade. Vi säger alltid vad vi tycker, även om det ibland kan kännas lite skrämmande.

DAVID: Med ungas ledarskap menar man inte att ledare är bättre än de andra, utan förmågan att leda och att ställa upp. Vem som helst som vill det kan bli en ledare i sin skola, i sin familj eller i ungdomsnätverken.

Vad är då samhällelig kommunikation?

DAVID: Samhällelig kommunikation är bland annat att vi har vårt eget radioprogram. På radion talar vi om de frågor som är viktigast i Guatemala. Vi ger de unga råd så att de också ska kunna komma med i verksamheten och förändra vårt land. Vårt radioprogram är viktigt. Vi kan informera andra och samtidigt lära oss själva.

Vad önskar ni kunde förändras i er hemstad?

LEYLANI: Jag önskar att det inte fanns så mycket våld och stölder i min hemstad. Nu är staden ganska otrygg. I framtiden tänker jag försöka påverka där var jag studerar, jag vill förändra förhållandena i skolan.

DAVID: Jag önskar att det var lugnt här, att unga inte skulle behöva vara rädda då de går hemifrån. Jag önskar att det kunde byggas fler parker där barn och unga kan vara på fritiden.

Hur önskar ni att Guatemala ska se ut om 20 år?

LEYLANI: Jag önskar att Guatemala ska vara ett stabilt och mer utvecklat land än idag – med fler utvecklingsmöjligheter och utbildning, med mindre våld. Jag tror att vi kan förändra världen genom att börja med oss själva och sedan föra den attityden vidare till andra. På det sättet kan vi alla vara med om att tillsammans göra världen till en bättre plats att bo i.

DAVID: Jag vill se ett Guatemala utan våld, och jag vill ändra riktningen på vår framtid. Jag vill också göra slut på alkoholismen, för den är ett stort problem i min kommun och i hela Guatemala.

Vad vill ni bli då ni blir stora?

LEYLANI: Jag vill ta examen inom turistbranschen då jag blir större. Det finns många platser i Guatemala som kan vara intressanta för turister och resenärer.

DAVID: Jag vill gärna bli polis eftersom jag vill kämpa mot brottsligheten. Dessutom har poliserna en minimilön som jag kunde använda för att hjälpa min familj.