Målet för Dagsverkeskampanjen Drömmen om ett yrke är unga i Moçambique.

Dagsverke erbjuder läroinrättningar och finländska unga en möjlighet att hjälpa moçambikianska unga att få en yrkesutbildning. Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkeskampanjen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Moçambique.