PAMI-Guatemala järjestönä

 

PAMI on vuonna 1989 perustettu guatemalalainen kansalaisjärjestö. Se ajaa lasten ja nuorten oikeuksia sekä ruohonjuuritasolla että poliittisen vaikuttamistyön kautta. PAMIn toimintaideaan kuuluu nuorten tukeminen aktiiviseen kansalaisuuteen tarjoamalla heille tietoja ja taitoja yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön. PAMIn 11 paikkakunnalle perustamien nuorisoverkostojen toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin 400 aktiivista lasta ja nuorta. Nuoret itse välittävät tietoa lasten ja nuorten oikeuksista muille nuorille.

Nuorisoverkostolaiset lisäävät julkista keskustelua lasten oikeuksista julkaisemalla omaa Entre Amigos -lehteä sekä tekemällä ohjelmia paikallisradioihin ja -televisioon. Vaikuttamiskeinoja ovat myös kampanjat, kulkueet ja tapahtumat. Esimerkiksi keväällä 2011 verkostojen nuoret järjestivät omilla paikkakunnillaan näkyviä kampanjoita kannustaakseen seksuaalirikosten uhreja vaikenemisen ja salailun sijaan viemään tapaukset oikeuteen. Tiedotuksella ja vertaiskoulutustyöllä PAMI tavoittaa tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia ympäri Guatemalaa.

Taksvärkki ry:n kanssa tehtävän hankkeen PAMI toteuttaa kuudella paikkakunnalla eri puolilla Guatemalaa. Nuoret saavat koulutusta yhteiskunnasta, ihmisoikeuksista, kansalaistaidoista ja poliittisista vaikuttamiskanavista. Samalla he oppivat, miten hakea tietoa ja puuttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Järjestämällä tapahtumia,keskustelutilaisuuksia, kulkueita ja tempauksia nuoret innostavat muitakin toimimaan.

Tasavertaisuuteen kannustaminen ja kaikkien ryhmien huomioonottaminen ovat keskeisiä näkökulmia PAMIn työssä. Osallistavan ja kaikki mukaan toimintaan ottavan kulttuurin edistämisellä pyritään nostamaan kaikki nuoret pysyvästi keskiöön Guatemalan kunnallispolitiikassa.